Üzleti szakoktató [kereskedelmi]

Budapesti Gazdasági Főiskola

A szak értékelései >>
Gazdaságtudomány Budapesti Gazdasági Főiskola

Adatok

Képzési formák: ALA, ALK
Képzési idő (félév) 7
Levelező önköltség (félév) 160 000 Ft

Mi is a Budapesti Gazdasági Főiskola Üzleti szakoktató alapképzés célja? A képzés célja korszerű, szakmai, valamint pedagógiai-pszichológiai elméleti és gyakorlati oktatáshoz szükséges gyakorlati ismeretekkel, tapasztalatokkal, készséggel rendelkező üzleti szakoktatók képzése, akik elsajátították a munkához szükséges közgazdasági, szakmai és pedagógiai ismereteket. Éppen ezért erre a szakra akkor jelentkezhetsz, ha későbbi szakirányodnak megfelelő középfokú szakképesítésed (OKJ bizonyítványod) van és két év szakmai gyakorlatot már magad mögött tudhatsz. Ha ezek megvannak és jelentkeztél, itt a képzés során olyan mesterségbeli és pedagógiai képességeket szerezhetsz, amelyek alkalmassá tesznek téged az iskolarendszeri szakoktatás és a felnőttképzés keretében a szakma műveléséhez szükséges gyakorlati tudás és készségek átadására.

A 7 féléves képzés keretében először az alapfokozat megszerzéséhez szükséges közös gazdasági, módszertani és szakmai ismereteket sajátíthatod el. Ezekre épülve kerül sor egyrészt a választott szakiránynak (kereskedelmi vagy vendéglátó) megfelelő szakmai tantárgyak, másrészt a pedagógiai felkészültséghez szükséges elméleti és gyakorlati, módszertani tantárgyak oktatására, valamint a képzést záró oktatási gyakorlatokra. Ezért az utolsó félévben egy összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlaton is meg kell csillogtatnod szakoktatói tehetségedet.

Mit tanulsz meg az iskolában? Az alapvető gazdasági és módszertani tantárgyakon kívül, mint mikro- és makroökonómia, környezetgazdaságtan, gazdaságpolitika, gazdasági matematika, statisztika, számítástechnika, EU-ismeretek, gazdaságpszichológia, üzleti idegen nyelv stb. az üzleti élet számos területével is megbarátkozhatsz. Ilyenek például a gazdasági jog, vállalati gazdaságtan, marketing, pénzügyek alapjai, üzleti lélektan, fogyasztóvédelem stb. Továbbá elmélyülhetsz a pedagógiai pszichológia rejtelmeiben is, olyan tantárgyak keretében, mint a neveléstan, neveléslélektan, didaktika, alkalmazott szociológia, felnőttek szakképzése, felzárkóztatás stb.

Mi mindenre használhatod majd fel tudásodat és diplomádat? Az itt végzett szakoktatók az iskolarendszerű szakképzés kereskedelmi, illetve vendéglátóipari szakközépiskoláiban, szakiskoláiban, a szakképzés rendszerében a vendéglátó szakmenedzser képzésben, továbbá a felnőttképzést folytató vállalatoknál, intézményekben láthatnak el gyakorlati oktatói feladatokat.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom