Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 7
Nappali önköltség (félév) 325 000 Ft

A gépészmérnöki alapszak során a hallgató megismerkedik a gépelemek és szerkezetek tervezésével, azok üzemeltetésével, a hozzájuk fűződő gyártási folyamatokkal, és a különböző szereléstechnológiák kidolgozásával.

Hangsúlyt fektetünk a környezetvédelmi technikai eszközök tervezési trükkjeinek elsajátítására, és a környezetbarát technológiák alkalmazására. A tanmenetben a műszaki aspektussal foglalkozó technológiai tanegységek mellett megtalálhatjuk a hő – és áramlástechnikai tanulmányokat is, valamint a vegyipari folyamatok tervezésére, kivitelezésére, és a megfelelő felügyeletükre irányuló ismereteket.

Az alapszak képzési ideje összesen hét félévet vesz igénybe, amelyek alatt már szemezgetni lehet az alábbi, a szakosodáshoz hozzájáruló területek közül: Anyagtechnológia, épületgépészet, folyamattechnika, gépészeti fejlesztő, gépgyártástechnológia, géptervezés.

Az alapszakos diploma lehetővé teszi, amennyiben folytatni kívánod tanulmányaidat, az egyetem mesterszakaira való bejutást. Például, az anyagtechnológia specializáción végzettek tovább mélyíthetik tudásukat az ugyanerre a névre hallgató mesterszakon. A többiek számára, olyan szűkebb szakterületi fókuszt állítanak be az egyéb specializációk, mint az alkalmazott mechanika, az áramlás- és eljárástechnika, a gépészeti rendszerek informatikája és irányítása, a gépgyártástechnológia, a géptervező mesterszak, a hőerőgépek és berendezések, külön mezőgéptervező mesterszak, illetve a sort záró műszertechnika és minőségbiztosítás, végül pedig polimertechnika.

Amennyiben rendelkezel C típusú nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy kéttannyelvű középiskolában tetted le az érettségit, az órák egy bizonyos hányadát német nyelven is hallgathatod. Amennyiben túl erősnek ítéled meg a szintet, gond nélkül átjelentkezhetsz a párhuzamosan futó magyar nyelvű kurzusokra. A kitartást azonban az egyetem díjazza, nem is akármivel, ugyanis azok a hallgatók, akik a mérnökképzésből német nyelven is sikereket arattak, az alapképzés (BSc) ötödik félévét állami anyagi támogatással a Karlsruhei Egyetemen tölthetik. Mi több, szakmai gyakorlatukat és szakdolgozatukhoz kapcsolódó munkájukat is végezhetik ott.

Ezzel egy időben, az egyetemen tanuló külföldi hallgatóink a folyamatechnikai szakirányú gépészmérnöki alapképzést angol nyelvű diplomával is megszerezhetik, magyar társaik azonban ezeket az órákat csak korlátozott számban látogathatják.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom