Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 7
Nappali önköltség (félév) 325 000 Ft

Mire számíts, ha képzésünket választod? Az általunk képzett közlekedésmérnökök ismereteik révén képesek arra, hogy közlekedési és szállítási folyamatokat vezényeljenek le a tervezőasztaltól a gyakorlati kivitelezésig. Nemcsak azt tanulják meg, milyen eszközökkel lehet ezeket a folyamatokat véghezvinni, de azt is, hogy utána miképp üzemeltessék a rendszert, beleértve ebbe az infrastruktúra, továbbá az irányítási- és informatikai rendszer elemeinek ismereteit is.

Az alapszak természettudományos ismeretei magukba foglalják a matematikát, az anyagismeretet, a mechanikát, mérnöki és műszaki megközelítésből a fizikát és a kémiát, az elektrotechnikát, és a nem elhanyagolható hő- és áramlástant. Ami a szakmai törzsanyagot illeti, többek közt tantárgyként szerepel a logisztika, a közlekedési és szállítási technológiák, a közlekedéstervezés és maga a közlekedési infrastruktúra. A törzsanyag mellett oktatunk közgazdaságtant, vállalat-gazdaságtant, valamint munkavédelmi jogot. Tematikánkról  az egyetem honlapján olvashatsz bővebben.

Szakirányainkat tekintve kínálatunk változatos. Az alábbiak közül választhatsz: Közúti közlekedési folyamatok szakirány, Vasúti közlekedési folyamatok szak-irány, Légiközlekedési folyamatok szakirány, Vizi közlekedési folyamatok szakirány. Elsajátíthatod a személy- és áruszállítási igények megfelelő feltárásának, valamint a rendszer igazgatásának módját, megismerve azok jellemző tulajdonságait.

Szállítási folyamatok szakirányunkon a cél az áruszállítási rendszerek struktúrájának megismerése, és az ezekhez kapcsolódó informatikai, irányítási és menedzsment tevékenységek átlátása, ellátása. A szakirány tematikáját képző tárgyak foglalkoznak a speciális anyagmozgatási, raktározási, rakodási feladatokkal, a szállításhoz szükséges gépek és eszközök üzemeltetésének technológiájával. A szakirány hallgatói elméleti ismereteiket gyakorlati feladatokon keresztül is próbára tehetik.

Végül választani lehet a Szállítmányozási menedzsment szakirányt is, amely során a hallgatók megtanulják ellátni az árufuvarozási és szállítmányozási feladatok lebonyolítását és a folyamat rendszerszemléletű megszervezését. A tananyag átfogó, felöleli a szállítástechnológiai, fuvarjogi, ügyviteli, üzemviteli, vállalkozásszervezési és döntéstámogató ismereteket. Érdemes észben tartani, hogy az általunk nyújtott tananyag akkreditált az IRU (International Road Transport Union) által, így a végzett hallgatók, amennyiben igénylik (egyénileg), megszerezhetik az IRU Academy szakmai bizonyítványát is, külön tanfolyam- és vizsgakötelezettség nélkül.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom