Állattenyésztő mérnöki

Debreceni Egyetem

A szak értékelései >>
Agrár Debreceni Egyetem

Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 7
Nappali önköltség (félév) 175 000 Ft

Közelebb áll hozzád a falusi élet, mint a nagyvárosok nyüzsgése? Szereted az állatokat, és szeretnél a jövőben is egy olyan szakmában dolgozni, ahol foglalkozhatsz velük? Jelentkezz állattenyésztő mérnök szakra!

A 6+1 féléves képzés során először a szakmához nélkülözhetetlen törzsanyaggal kell megismerkedned. Itt a természettudományos és mérnöki (matematika, kémia, növénytudomány, állattudomány, genetika és biotechnológia), a mezőgazdasági, műszaki és technológiai alapismeretek (mikrobiológia, földművelés és földhasználat) mellett gazdasági és társadalomtudományi (közgazdaságtan, EU agrárpolitika, jog és társadalomtudomány) ismeretekkel is gazdagodhatsz. A szakmai törzsanyag tartalmaz növénytudományi (takarmánynövény-termesztéstan, gyepgazdálkodás), állattudományi (takarmányozástan, állattenyésztéstan), állategészségügyi (állategészségtan, állathigiénia, szaporodásbiológia), gazdasági és szervezéstudományi (állattenyésztési ágazatok ökonómiája, vezetési ismeretek és munkaszervezés, számvitel és pénzügyi ismeretek, környezetgazdálkodás), élelmiszer-tudományi (állati termékek feldolgozása, állattenyésztési termékmarketing), valamint műszaki tudományi (állattenyésztés gépei) ismeretanyagot. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati képzésre is, ezért a diploma megszerzéséhez teljesítened kell egy 14 hetes szakmai gyakorlatot. Ezen kívül az alapképzés ideje alatt intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésen is részt vehetsz.

A képzés végére olyan szakember leszel, aki képes az állati termék előállítás termelési, feldolgozási, értékesítési folyamatainak tervezésére, irányítására, szervezésre, önálló gazdálkodásra, egyéni és társas vállalkozások működtetésére.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom