Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Debreceni Egyetem

A szak értékelései >>
Pedagógia Debreceni Egyetem

Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 115 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 115 000 Ft

Miért érdemes a DE-GYFK Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakán tanulni? A pedagógusképzési terület legújabb szakjaként olyan intézmény nevelőinek pedagógiai képzését oldja meg, ahol korábban csak középfokú végzettséggel dolgoztak. A koragyermekkori nevelés és fejlesztés jelentősége egyre erőteljesebb társadalmi és képzési támogatást kap. A képzés eredményeként kapott oklevél tehát a 0-3 éves korosztály nevelésére létrehozott intézményekben történő foglalkoztatásra jogosít fel, egyben megteremtve a lehetőségét a későbbi vezetői feladatok ellátásának is.

Mi mindent tanulhatsz meg a csecsemő és kisgyermeknevelő szakon eltöltött 6 féléved alatt? Elsősorban a 0-5 éves korosztályra és a családra vonatkozó pedagógiai, életvezetési ismereteket, valamint a főbb nevelési módszereket, mint a beszéd- és játéktevékenység, ének-zene, mozgásos és alkotótevékenységek, mese, vers, báb. Emellett megismerkedsz a kommunikáció elméletével és gyakorlati kérdéseivel, a családra, családi szerepekre és a családdal való kapcsolattartásra vonatkozó ismeretekkel, a gondozási és egészségügyi ismeretekkel, úgy, mint a gyermekgyógyászat, alkalmazott gyógyszertan, ápolás- és táplálkozástan, alvás, pihenés, higiéné kérdéseivel. Végül elsajátítod, hogyan lehetsz képes sajátos nevelési igényű gyermekek körében a - gyógypedagógus által irányított - korai fejlesztés segítésére, egyéni és csoportos tanácsadásra, és akár a szülőcsoportok foglalkozásainak vezetésére.

Tudásodat élesben is kipróbálnád? A DE-n a szakmai gyakorlat magában foglalja a képző intézményben végzett csoportos gyakorlati foglalkozásokat, a hallgatói csoportoknak szervezett külső intézménylátogatásokat, hospitálást intézményekben, és a külső intézményben végzett egyéni tevékenységeket is. Így alkalmad lehet a csecsemő- és kisgyermekellátás alapvető feladatainak begyakorlására és egy, a későbbiekben általad választott speciális területhez (pl. korai fejlesztéshez, egyéni és szülőcsoportos tanácsadáshoz) kapcsolódó speciális ismereteid terepgyakorlatára is.

Merre tudsz elhelyezkedni a nagyvilágban? Nagyon sokfelé. Bölcsődei napközbeni kisgyermekellátásban, családi napköziben, házi gyermeknevelői feladatok ellátásában, gyermekotthonban, lakásotthonban, speciális gyermekotthonban, gyermekek átmeneti otthonában, vagy akár családok átmeneti otthonában is.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom