Egészségügyi gondozás és prevenció (védőnő)

Debreceni Egyetem

A szak értékelései >>
Egészségügy Debreceni Egyetem

Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 8
Nappali önköltség (félév) 250 000 Ft

Mi is a képzés célja a DE-n? A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján az emberi egészség megőrzése törvényszerűségeinek megismerésével gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük megőrzését.

Mi mindent tanulhatsz meg a szakon? A képzés 8 féléves, amelyből az első három félév során alapozó elméleti és klinikai tárgyak mellett társadalomismereti és közismereti tantárgyakat sajátíthatsz el, mint a biológia, kémia, ökológia, pszichológia, szociológia, kommunikáció, bioetika, jogi alapismeretek, népegészségtan, elsősegélynyújtás, informatika. A leendő munkádhoz a legfontosabb ismereteket azonban majd a védőnői módszertan tantárgy adja. A negyedik félévtől a szakirány specifikus szakmai anyagok kerülnek sorra a képzésben, mint az anatómia, genetika, élettan, gyógyszertan, mikrobiológia, egészségpszichológia, ápolástan, egészségszociológia, pedagógia, egészségfejlesztés, egészségügyi informatika, egészségügyi menedzsment és a latin nyelv.

Tudásodat a gyakorlatban is kipróbálnád? A DE-n az izgalmas gyakorlati foglalkozások túlnyomó része kórházi osztályokon vagy védőnői körzetekben történik, városon és falun. Így megismerheted az egészséges életmódra való felkészítés elemeit, a betegségmegelőzés jelentőségét és módszereit. Végzésig elsajátíthatod mindazon korszerű és sokrétű elméleti ismereteket, gyakorlati tennivalókat és készségeket, amelyek jelenleg egy pályakezdő védőnőnek szükségesek.

A szak után lehetőséged van arra, hogy mesterképzésen mester diplomát szerezz, például a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolájában. Sőt, ha tudásodat doktori szintre szeretnéd emelni, akkor bekapcsolódhatsz a doktori képzésbe is. Ugyanakkor az alapképzéses diplomádhoz piacképes, gyakorlati ismeretek is társulnak, így az alapszak után képes leszel a család- és közösségközpontú korszerű gondozás elvének és gyakorlatának alkalmazására elsősorban a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom