Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

Debreceni Egyetem

A szak értékelései >>
Gazdaságtudomány Debreceni Egyetem

Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 7
Nappali önköltség (félév) 185 000 Ft

Mit is csinál egy gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök? Ezek a szakemberek mindenekelőtt agrár-, szociális, közigazgatási, agrárgazdasági-, menedzsment és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban infrastrukturális ismereteikre építve a vidéki térségek mai problémáinak megértésére, megoldására szakosodott, a fejlesztések és konkrét fejlesztési programok meghatározásában és megvalósításában tevékenykedő szakemberek.

Mi is a hét féléves képzés célja a Debreceni Egyetemen? Itt a képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására. Az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok, az agrártermelés sajátosságai és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében, ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Képesek a mezőgazdasági termelés, feldolgozás, az ipari termelőeszköz-ellátás és a kereskedelem feladatainak profi elvégzésére vállalkozásokban, pénzintézeteknél, önkormányzatoknál, hivataloknál, vagy akár bíróságokon is.

Miből épül fel a speciális tanrend a DE-n? Egyrészt az alapozó ismeretekből: gazdaságmatematika, informatika, közgazdaságtan, statisztika, gazdasági jog, közigazgatási alapismeretek és agrártermelés természettudományi alapjai tantárgyakból. Ezen felül a szakmai törzsanyagban találkozhatsz majd az agrárismeretek (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés), az agrárgazdasági és vállalkozási ismeretek (agrárpolitika és környezetpolitika, szaktanácsadás, pénzügy és számvitel, mezőgazdasági üzemtan, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing), a regionális és vidékfejlesztési ismeretek (regionális gazdaságtan, vidékfejlesztés, területi és projekttervezési ismeretek) és a differenciált (agrárgazdasági, vállalatgazdálkodási és –szervezési, regionális és vidékfejlesztési) szakmai ismeretek tantárgycsoportokkal.

Megszerzett tudásod mellé tapasztalatokat is gyűjtenél? A Debreceni Egyetem segít! Az egyetemen a szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen, legalább 3 hét gyakorlati képzésből, valamint egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatból, amely egy ízlésednek megfelelő külső gyakorlati helyen - az intézmény és a gazdálkodó szervezet közötti együttműködési megállapodás alapján - is megszervezhető.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom