Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALK
Képzési idő (félév) 7
Nappali önköltség (félév) 270 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 270 000 Ft

A környezetmérnöki képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani.

Az itt megszerzett szakmai ismereteid birtokában alkalmas leszel a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Képessé válsz technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására. Mindemellett általános ismereteket szerzel a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képességet arra, hogy mérnöki képzettséged és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel hatékonyan tudj kommunikálni és csapatban dolgozni. Alkalmassá válsz a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, alkalmazkodva a folyamatosan változó követelményekhez.

Tanulmányaid során két szakirány közül választhatsz: könyezettechnológia és környezetmenedzsment.

Ne feledd, a szakon mérnökképzés folyik! Ennek eredményeképpen az első három félévben főleg természettudományi, illetve műszaki alapozó tantárgyakat tanulsz majd, és csak ezután kezdődik a szakmai tantárgyak oktatása. Az itt megszerzett ismeretanyag biztosítja, hogy végzett hallgatóként megfelelj a képzési cél szerinti elvárásoknak.

A képzés folyamán kiemelt szempont, hogy már hallgatóként szembekerülj valós és aktuális, a mérnöki gyakorlatban előforduló problémákkal, emellett kiemelten fontos szerepet kap az idegen nyelvek tanítása.

Az oklevél birtokában mesterképzésre jelentkezhetsz, majd annak elvégzése után doktori címet szerezhetsz. Az elhelyezkedés miatt sem kell aggódnod, hiszen törvény írja elő, hogy „a kormány által jogszabályban meghatározott környezethasználók esetében – a környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátása érdekében – a környezethasználónak megfelelő szakismerettel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni, megbízni”, aki csak környezetmérnöki végzettséggel rendelkező személy lehet.

Jelentkezz, ha fokozottan érzékeny vagy a környezeti problémákra és részt szeretnél venni azok megoldásában valamint képességet kívánsz szerezni a környezeti veszélyek felismerésére és azok elhárítására, a természeti erőforrások ésszerű felhasználásának, hulladékszegény technológiák kialakításának megvalósítására. Akkor is neked való a szak, ha a fentiekhez megfelelő ismereteket kívánsz szerezni a természetvédelem, a területfejlesztés, a levegőtisztaság-védelem, a vízellátás, a hulladékgazdálkodás és a környezeti menedzsment területén és alkalmas szeretnél lenni környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom