Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 185 000 Ft

Mi is a környezettan képzés célja a Debreceni Egyetemen? Természetesen az, hogy te is olyan alkalmazott környezetkutatóvá válj, aki korszerű természettudományos szemléletmódja, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudása, valamint matematikai, informatikai, kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai ismeretei birtokában képes a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismerettel rendelkezik a képzés mester szinten történő folytatásához is.

Mi mindennel fogsz találkozni az egyetemen töltött 6 féléved alatt? Az oktatás részeként itt megismerkedhetsz a környezettudományi elméletek, elvek gyakorlati alkalmazásával, az emberi környezetben és a Föld felszíni szféráiban lejátszódó izgalmas fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatokkal. Itt végzettként alkalmassá válsz a környezet- és természetvédelem, az ipar, mezőgazdaság, erdőgazdaság, vízügy, egészségügy, települési önkormányzatok területén jelentkező kihívások megoldására, sőt, környezettudományhoz kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatói feladatok ellátására is.

A képzés során a DE-n lehetőséged nyílik különböző izgalmas szakirányok differenciált szakmai ismereteinek elsajátítására is. Válassz ízlésed és irányultságod szerint a környezettan – analitikus szakirány, a környezettan – monitorozó szakirány, vagy a környezettan – tanári szakirány közül. A szakon az elsajátítható elméleti és gyakorlati ismeretek mellett elvárt néhány alapvető tulajdonság: az együttműködő és kapcsolatteremtő képesség, a kommunikációs készség, a minőség iránti igény és a felelősségtudat; utóbbiak különösen a tanár szakirányokon kamatoztathatóak.

Hova tovább diplomáddal a zsebedben? Az alapszakon végzettként folytathatod tanulmányaidat a földtudományi képzés második szakaszában a mesterképzésen, vagy elhelyezkedhetsz alkalmazott környezetkutatóként hazai és nemzetközi kutatóintézetekben, önkormányzatoknál, szakigazgatásban, vállalatoknál, de akár magánvállalkozásokban is szükség lehet a munkádra. A tanári szakirányt választva a környezeti tantárgyak oktatását, tankönyvek készítését is elvállalhatod.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom