Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 115 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 115 000 Ft

Miért érdemes a DE-n óvodapedagógus hallgatónak lenni? Először is azért, mert az intézményhez, a karhoz, a diplomához olyan elismert értékek kötődnek, mint a hagyományokra épülő, magas színvonalú képzés, felkészült oktatók és gyakorlatvezetők, hallgatóbarát oktatásszervezés, folyamatos képzésfejlesztés, dinamikusan fejlődő infrastruktúra, korszerű tanulóterek.

Másodszor, egy szervezeti egységben és egymás közvetlen közelében van az iskola, a gyakorlóhely, könyvtár, könyvellátó, a korszerű kollégium és étkezési lehetőség.

Harmadszor, ebben a közvetlen közelségben ösztönző környezet, bensőséges, segítőkész tanár-diák kapcsolat, színes szabadidős program, élénk diákélet, igényes, üdítő, tiszta környezet vár téged is a Debreceni Egyetem falai között.

Negyedszer, az egyedi képzés során hallgatóként pedagógiai és pszichológiai stúdiumok segítségével ismerkedhetsz meg az óvodáskorú gyerekek differenciált személyiségfejlődésének sajátosságaival, a nevelés és fejlesztés elméletével, s az óvodai gyakorlat során pedig közvetlenül is megtapasztalhatod a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési gyakorlatát. A képzési programba beépülnek még bizonyos szaktudományos és művészeti tárgykörök is, ahol az egész óvodai nevelést átható anyanyelvi nevelés, játék, testnevelés, mese- és verstanulás, ének-zenei nevelés, vizuális nevelés feladataira készítenek fel téged, óvodapedagógus jelöltet.

Az egész képzési folyamatot átható és végig kísérő óvodai gyakorlat különböző formában van jelen: tanórát (elméleti ismeretek megszerzését) támogató hospitálások, egyéni és csoportos óvodai gyakorlatok, valamint a nyolc hetes összefüggő területi szakmai gyakorlat. Egyéb gyakorlati kurzus még a személyiségfejlesztő, az önismeret fejlesztő, a kommunikációs, továbbá a játszóképességet fejlesztő tréning.

A DE-n a képzés során az alábbi specializációk közül is válogathatsz: családpedagógia, sajátos nevelési igényű gyermek, játékspecializáció, közoktatási intézményi ismeretek, inter- és multikulturális nevelés, irodalmi kultúra, vizuális kultúra, zenei kultúra, mozgáskultúra, mentálhigiéné, korai idegen nyelv specializáció.

Diplomáddal pedig elhelyezkedhetsz önkormányzati, egyházi, alapítványi, magán óvodákban. Ezen felül a DE-n végzett óvodapedagógusok részére gazdag és színvonalas szakirányú továbbképzést szervez az egyetem Debrecen régión kívül, több megyében is.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom