Programtervező informatikus

Debreceni Egyetem

A szak értékelései >>
Informatika Debreceni Egyetem

Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 285 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 190 000 Ft

Mint azzal bizonyára tisztában vagy, az informatika, mint tudományterület fiatal, alig 50 éves múltra tekint vissza. Ez a rövid időszak is elég volt azonban ahhoz, hogy az informatika beépüljön a mindennapi életünkbe és jelenleg az információs forradalom korát éljük.

A magyar felsőoktatás manapság már számos területen kínál informatikusképzést. Ezek egyike a programtervező informatikus alapszak. A felvett hallgatók száma ezen a területen örvendetes módon növekszik. A felvételi jelentkezések statisztikái az informatikai szakokon a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is 2-4-szeres túljelentkezést mutattak, ami a szak iránti tartós érdeklődésről tanúskodik. A végzettek visszajelzései és az intézményhez folyamatosan érkező állásajánlatok alapján, az elhelyezkedési lehetőségek felülmúlják más szakmák lehetőségeit.

A Debreceni Egyetem Informatikai Intézete a Kelet-magyarországi régióban az egyetlen akkreditált egyetemi szintű informatikai szakemberképzés gondozója. Ebből kifolyólag mire itt végzel, olyan komplex szakmai elméleti ismeretekkel rendelkező szakemberré válsz, aki képes a mindennapi élet által felvetett gyakorlati problémák tudományos igényű modellezésére, a megfelelő megoldási módszerek megkeresésére, illetve kidolgozására, továbbá képes ilyen feladatok elvégzésére szerveződött csoportok szakmai irányítására, rendelkezik a szakterületén folytatható kutatásokhoz szükséges alapvető elméleti-, módszertani- és nyelvismerettel.

Az intézet által oktatott hallgatók létszáma évről évre növekszik, továbbá tudományos tevékenysége is nagymértékben kiszélesedett és elmélyült az elmúlt évtizedek során. A vezető kutatók munkássága révén nemzetközileg is elismert kutatási irányok erősödtek meg. Ezek közül néhány: adatbázisok és információs rendszerek, komputergrafika, számítógépes kép- és szövegfeldolgozás, alakfelismerés vagy a hatékonyságvizsgálat.

Ezen kutatások anyagi feltételeinek megteremtésében – a jelentős intézeti hozzájárulás mellett –nagy segítséget jelentenek a folyamatos OTKA, FEFA, OMFB, TEMPUS és más támogatások.

Ne feledd, itt a cél olyan informatikus szakemberek képzése, akik szilárd elméleti alapokra épülő, tudásuk fejlesztését hosszútávon biztosító képzés alapján jellegzetesen szoftver orientált információs technológiai eszközök és rendszerek fejlesztési, létrehozási, alkalmazási, bevezetési, működtetési, szervizelési tevékenységét önállóan és csoportmunkában egyaránt képesek magas szinten ellátni. Továbbá rendelkeznek alkalmazási területek informatikai feladatainak megoldásához szükséges együttműködési és modellalkotási készségekkel is.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom