Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 253 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 253 000 Ft

Mi is a pszichológia alapképzés célja a Debreceni Egyetemen? Olyan szakemberek képzése, akik a pszichológia tudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában alkalmasak a pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására. A képzés során olyan készségeket és technikákat sajátítasz el, amelyek révén alapfokon képessé válsz az egyének, a csoportok és szervezetek megismerésére, illetve fejlesztésére is.

Mi mindennel fogsz megismerkedni az itt töltött éveid alatt? Az alapozó ismereteken belül belekóstolhatsz a filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, a kommunikáció, informatika, könyvtárismeret világába, emellett megismerkedhetsz a pszichológia főbb területeivel, az általános és pszichológiai statisztikával és a pszichológia biológiai alapjaival is. Az igazi mélyvíz, a szakmai törzsanyag részeként viszont több területen is el fogsz mélyedni. Először is a kísérleti/általános lélektan tengerében. Majd az evolúciós fejlődéslélektan izgalmaiban. Ezek mellett fejest ugorhatsz majd a személyiséglélektan és a társadalomlélektan vizeibe is. Sőt, a tananyag részét képezi a pszichológia alkalmazott ágainak (vezetéspszichológia, iskolapszichológia, a tanácsadás pszichológiája, egészségpszichológia) rendszere, módszertana, terápiás és diagnosztikai eszköztára, emellett a pszichológiatörténet és az etika, valamint jogi ismeretek is.

Mi mindennel foglalkozhatsz itt szerzett diplomáddal? A DE-n megszerzett tudásod közvetlenül használható fel például felmérések, interjúk készítése, speciális tesztek használata során, csoportfoglalkozások, speciális tréningek vezetésekor. A viselkedéselemzők foglalkoztatására sor kerülhet például pszichológiai laboratóriumokban, illetve minden olyan szervezetben, ahol nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés, újranevelés, gyógyítás, illetve rehabilitációs tevékenység folyik. Láthatod, hogy a képzés sokszínű tevékenységhez nyújt szakmai alapot. A végzettség megszerzéséhez azonban bizonyos személyes tulajdonságok, készségek is szükségesek: feltétlenül rendelkezned kell nyitottsággal, toleranciával, közvetlenséggel, elfogadó attitűddel, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képességekkel.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom