Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 7
Nappali önköltség (félév) 150 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 150 000 Ft

Szeretnél a társadalmi igazságtalanságok ellen nap mint nap tenni? Szociálisan érzékenynek tartod magad, és könnyen teremtesz másokkal kapcsolatot? Mindehhez alapos elméleti tudást és sok tapasztalatot gyűjtenél már az egyetemi évek alatt? A Debreceni Egyetem szociális munkás alapképzésében ezek a követelmények mind teljesülnek.

A hét féléves képzés során elsajátítandó ismeretanyag a következő tudományterületeket érinti: társadalomismeret, pszichológia, jog, társadalom és szociálpolitika, szociális munka, egészségügyi ismeretek, illetve pedagógia. A cél olyan szakemberek képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, az integrációt, esélyegyenlőséget, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Emellett képessé kell válnod az ember és a társadalmi környezete közötti feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére is. A DE képzést indító tanszéke jelentős kutatási projekteket folytat, elsősorban regionális- és településszociológiai, szociálpolitikai témakörökben. A szociológia tudományágában országosan elismert kutató műhelyek szerveződtek ikonikus tanárok köré: Szalai Erzsébet (szocializmus és kapitalizmuskutatások, gazdasági elitkutatás) és Kovách Imre (elitkutatás, ruralszociológiai kutatások), így ha érdeklődsz valamely téma iránt, kiváló szakmai támogatásra számíthatsz.

A diplomázást követően elhelyezkedhetsz nonprofit, illetve állami szervezetekben, vállalatok humánpolitikai osztályain. Találhatsz állást a gyermekvédelem, idősellátás, fogyatékossággal élő és beteg emberek, szenvedélybetegek, hajléktalanok ellátásának területén, etnikai és egyéb kisebbségek támogatása kapcsán is. Folytathatod is tanulmányaidat a szociológia vagy a szociálpolitika mesterképzésekben.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom