Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALK
Képzési idő (félév) 7
Nappali önköltség (félév) 200 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 175 000 Ft

A villamosmérnöki képzés a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán a 2006/07-es tanévben indult először. Ezt néhány évvel megelőzően az egyetem Műszaki Főiskolai Karán már megindult a négyéves villamosmérnök képzés. Az itteni eredmények hatására új laboratóriumok jöttek létre, bővült és korszerűsödött a tananyag, létrejöttek regionális és országos szakmai kapcsolatok. A fejlődés azóta sem állt meg, így te ebbe a modern és hatékony működésű oktatási rendszerbe kapcsolódhatsz be.

A villamosmérnöki alapképzés időtartama 7 félév, ami történhet nappali és levelező tagozaton egyaránt. A cél, hogy végül olyan villamosmérnökké válj, aki természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismeretei, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségei révén villamosmérnöki feladatok ellátására képes. Ennek megfelelően közreműködhetsz majd villamos és elektronikus eszközök, berendezések, összetett rendszerek és létesítmények tervezésében. Ezek gyártása és üzemeltetése során bemérési, minősítési, ellenőrzési feladatokat oldhatsz meg, részt vehetsz üzembe helyezésükben, illetve villamosmérnöki ismereteket igénylő üzemeltetői, szolgáltatói, szervizmérnöki, termékmenedzseri, továbbá ezekhez kapcsolódó irányítói feladatok ellátásában.

A törzsanyag részét képezik a természettudományos alapismeretek, a gazdasági és humán ismeretek, valamint legnagyobb súllyal a szakmai törzsanyag. Ez magában foglalja a villamosságtan, elektronika, digitális technika, programozás tárgyakat, továbbá az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további, a törzsanyag részét képező ismereteket is.

A villamosmérnök alapszakon az oklevél megszerzésének általános követelményeit a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata tartalmazza. A végbizonyítvány kiállításának előfeltételeként az előírt idegen nyelvi követelményeket (nyelvvizsga, szaknyelvi félév) és a két féléves testnevelési kurzusokat is teljesítened kell.

További kritérium feltétel egy legalább 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése külső intézményben, erre alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen, a mintatanterv szerint a 6. félév után. Ezt némileg egyszerűsíti, hogy a gyakorlat részletekben, több gyakorlati helyen is teljesíthető.

A szakmai gyakorlat előfeltétele, hogy legyenek valamely szakirányon megkezdett tanulmányaid. Kétféle szakirány közül választhatsz, ezek az információtechnológia és az automatizálás. Mintatanterv szerint ezek nappali tagozaton az ötödik, levelezőn a hatodik félévben indulnak. Államilag finanszírozott képzésben alapesetben egy szakirány végezhető el. A második szakirány elvégzése csak a kari szabályok szerint lehetséges.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom