Esztergomi Hittudományi Főiskola

Esztergomi Hittudományi Főiskola

Hamarosan!

 Az Esztergomi Hittudományi Főiskola alapvető célja olyan egyházi munkatársak képzése, akik az egyházi hatóság megbízásából magas színvonalon és hatékonyan képesek egyház szolgálatában működni. A főiskola az esztergomi Érseki Papnevelő Intézettel együttműködve képez olyan papokat, akik lelkipásztori tevékenységükkel előmozdítják az emberiség lelki felemelkedését, a fiatalságot a hit igazságaira nevelik és oktatják, valamint az Európai Unió keresztény gyökereire építve szolgálják az Egyház javát és társadalmi tanításainak kibontakozását.

A Főiskolán nappali és levelező képzés folyik. A képzés és a tantárgyak sajátosságait figyelembe véve sajnos más egyetemről való átjelentkezés esetén a korábban tanult tárgyakat jellemzően nem lehet beszámíttatani.

Lehetőség van párhuzamos képzésre is, mely során a felvételi vizsgát követően a teológia és a katekéta-lelkipásztor szakokat is felveheti az a hallgató, aki más világi szakra felvételt nyert vagy azon legfeljebb másodéves tanulmányait kezdi meg.

A levelező képzés elsősorban azoknak javasolt, akik az előbb említett párhuzamos képzést választják, illetve akik munka mellett tanulnak vagy külföldről érkeznek.

 


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Tartalom
Szerkezet