Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 7
Nappali önköltség (félév) 195 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 195 000 Ft

Az Eötvös József Főiskolán több évtizede folyik az általános vízgazdálkodást, a települési vízellátást és csatornázást, a szennyvízkezelést és ezek környezeti hatásait megfelelően kezelni tudó mérnökök képzése.

A hét féléves képzés alatt először elsajátítod a nélkülözhetetlen környezetmérnöki és építőmérnöki alapismereteket, majd szakosodnod kell. Két szakirány közül választhatsz. A vízgazdálkodási szakirányon megismered a folyószabályozás, az ár- és belvízmentesítés, a patakszabályozás és a vízmosáskötés létesítményeit, elsajátítod a sík- és dombvidéki vízrendezés mérnöki feladatait és módszereit, valamint a mezőgazdasági vízhasznosítás eljárásait. A víztisztítás-szennyvíztisztítás szakirányon megtanulod a vízellátás és a csatornázás szakterületének technológiáit és a létesítmények, rendszerek üzemeltetésének gyakorlati ismereteit. Kiemelten foglalkozol a víz- és szennyvíztisztítás kémiai- biológiai folyamataival, valamint a gépészeti és irányítástechnikai alapokkal.

Eddigi tapasztalatok szerint a végzett környezetmérnökök jó eséllyel találnak munkát a vízügyi ágazatban, a víz és csatornaműveknél, a környezetvédelmi felügyelőségeknél, az önkormányzatoknál, valamint különböző vállalkozásoknál.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom