Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 135 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 135 000 Ft

Miért is szép óvodapedagógusnak lenni? Az óvodapedagógust megnyugtató vigasztalása, türelmes, a gyermek kíváncsiságát kielégítő válaszai, vidám, játékos kedve, varázslatos meséi, derűs éneke, okos szabályai, szerető gondoskodása emeli arra a magaslatra, ahol ő lehet az anya, az apa távollétében a támogatásra, szeretetre, biztonságra vágyó gyermek pótmamája, pótpapája.

De miről is szól a képzés az Eötvös József Főiskolán? Itt a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására. A nemzetiségi szakirányt (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén, illetve roma-cigány) választó óvodapedagógusok képesek az óvodás gyermekek magyar nyelven és nemzetiségi nyelven történő nevelésére is. A nyelvi ismeretek átadásán túl az óvodapedagógus feladata a nemzetiségi sajátosságok (néprajz, történelem, népzene, tánc) átadása, nemzetiségi identitás felismertetése, elfogadása, elmélyítése és a nemzetiségi értékek tiszteletére nevelés.

Mi mindennel találkozhatsz majd az EJF-en eltöltött 6 féléved alatt? Megismerkedhetsz majd az óvodáskorú gyerekek személyiségfejlődésének sajátosságaival, a nevelés és fejlesztés izgalmaival. A tananyag részét képezi a személyiségfejlesztés, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési módszerei is. Az óvodás korú gyermekek fejlődésének biztosításához művészeti és szaktudományos képzésben is részesülhetsz. És persze megtanulod a mindennapi tevékenység részét képező anyanyelv, játék, mese- és verstanulás, ének-zene és a testnevelés tanítását is. Az EJF-en a szak fontos részét képezi a gyakorlati oktatás, mely több egységből áll: egyrészt a hallgatók óvodai hospitálása, azaz „óvodalátogatás”, a csoportos és egyéni óvodai gyakorlat és a kommunikációs, illetve játszóképességet fejlesztő tréningek.

Az óvodapedagógus széleskörű szakmai felkészültségéből, s a nevelési színtér – óvoda – közösségi jellegéből adódóan sok tekintetben kiegészíti a családi nevelést, s a családdal együttműködve elősegíti a gondjaira bízott gyermekek sokirányú fejlődését. A képzés során hallgatók elméletben és gyakorlatban is felkészülnek e fejlődési folyamat tervszerű támogatására, irányítására.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom