Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 158 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 133 000 Ft

Ki is az ideális jelentkező az Eszterházy Károly Főiskola pedagógia alapszakjára? Aki érdeklődik az iskola és az oktatás, a tanítás és a tanulás, valamint a nevelés kérdései iránt. Nyitott a neveléstudományi kutatások kérdésfeltevéseire és eredményeire, a sokszínű pedagógiai gyakorlatra. Aktívan és kreatívan vesz részt az órákon, jó problémafelvető és –megoldó képességgel rendelkezik. Ismereteit felhasználva fogalmazza meg saját gondolatait, véleményét és úgy érzi, hogy ő a pedagógiai hivatás mellett elkötelezett. Rád is illik? Akkor irány az EKF!

A pedagógiai hivatás szépségei elsősorban a más emberekkel való együttműködésben, az emberi tudás és képességek fejlesztésében rejlenek. A képzésben megszerezhető elméleti és gyakorlati tudás jelentősége az alkalmazhatóságában rejlik. Az alapképzés ebben a sokszínű folyamatban való közreműködésre készít fel.

Éppen ezért az EKF célja olyan szakemberek képzése 6 félév alatt, akik hatékonyan tudnak közreműködni a közoktatás és a pedagógiai szolgáltatások rendszerének szakszerű működtetésében. A képzés során a szakirányok az iskolai élet és az iskolán kívüli oktatás-nevelés kiemelten fontos területein működő szakemberek segítésére készítenek fel. Mik is ezek a szakirányok? Nevelési asszisztens, oktatási asszisztens, és végül, de nem utolsósorban oktatáskutatási asszisztens szakirány választható.

Merre tovább diplomáddal a zsebedben? Pedagógia alapszakos bölcsész diplomával a hazai közoktatási rendszerben számos pedagógiai feladatot láthatsz el. Képes leszel a szakképzettségnek megfelelő nevelői tevékenység elvégzésére, a pedagógiai programok, az iskolai vizsgáztatási és értékelési rendszerek kidolgozásának segítésére, a szakterületi kutatási eredmények értelmezésében és gyakorlati alkalmazásában való közreműködésre is. Más érdekel? Szakemberként az oktatással kapcsolatos államigazgatási feladatok ellátásában való közreműködésre, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok segítésére is lehetőséged van. Sőt, részt vehetsz intézményfejlesztésben és speciális pedagógiai feladatok megoldásában is.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom