Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 300 000 Ft

Miért érdemes az ELTE-n biológiát tanulni? A biológia képzés az ELTE-n a XVIII. század végén indult, más természettudományos képzések önállósodásával egy időben. Az ELTE levéltárának adatai szerint 1875-ben már hivatalosan is ellenőrizték a biológia képzés minőségét. A biológus szak első diplomáit 1968-ban adták ki. Azóta egyre gyorsulva növekszik a jelentős bel- és külföldi kutatóhelyeken, oktatási intézményekben dolgozó vezető és jelentős tudósként, kutatóként elismert volt biológus és biológiatanár szakos hallgatók száma. Az ELTE biológiai képzése iránt igen nagy a felvételizők érdeklődése. Az ELTE célja pedig ennek a presztizsnek, a diplomái értékének megőrzése, növelése.

Az ELTE-n 1948 óta fokozatosan alakult ki az ország legdifferenciáltabb biológiai szakterülete, mely struktúrájában és kutatási területeivel lefedi a biológiai tudomány egészét, a molekuláris szinttől a legmagasabb szinten át az elméleti biológiáig és a bioinformatikáig. A biológia alapszak oktatásában az ELTE 25 tanszéke, ezen belül 14 biológiai tanszék vesz részt. A Biológiai Intézet differenciáltsága, tudományos háttere önmagában is biztosítja, hogy minden tárgyat olyan tanszék és olyan oktató tanítson, aki az illető tudományterületen végzi kutatásait.

Mi mindennel fogsz találkozni a 6 félév alatt? Találkozhatsz a természettudományos alapozótárgyakon át (matematika, fizika, általános kémia, analitikai kémia, szerves kémia), a növénybiológia tárgyain túl (növényszervezettan, -rendszertan, -élettan), az állattanal is (állatszervezettan, -rendszertan, -élettan, etológia). Ezen felül megismerheted a molekuláris és sejtbiológia (biokémia, molekuláris biológia, genetika, mikrobiológia, sejtbiológia, immunológia), az ökológia és evolúcióbiológia (ökológia és biogeográfia, evolúciógenetika) világát is. Többre vágysz? Érdeklődésednek megfelelően a 2. félévtől választhatsz a biológus és a biológiatanári szakirányok között.

Mi leszel, ha nagy leszel? Közvetlenül a munkaerőpiacra kilépő alapokleveles biológusként az utóbbi 10 évben jellemző, hogy elsősorban a tudományos kutatást ellátó, vagy más kereskedelmi, továbbá biotechnológiai termelési-fejlesztési munkakörökben, és iskolákban, egyetemeken is könnyedén elhelyezkedhetsz. Mesterdiplomával rendelkezve tanulmányaidat, mint levelező, vagy pedig mint ösztöndíjas doktori hallgató is folytathatod. Ha elég profi vagy, részt vehetsz külföldi, európai, vagy amerikai laboratóriumokban doktori képzésben vagy vállalhatsz kutatómunkát.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom