Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 300 000 Ft

Szereted a fizikát? Mindig is érdekelt, hogyan terjed a fény? Hogy miért esik a kő pont a Föld középpontja felé? Kíváncsi vagy, hogy E miért pont mc2-el egyenlő? Akkor gyere és tudj meg mindent az Eötvös Loránd tudományegyetem fizika alapszakján!

Mi is a képzés célja? Az ELTE-n a fizika oktatásának hosszú időre visszanyúló hagyománya van. A 2006-ban megújult, modernizált fizika alapszak célja olyan szakemberek képzése, akik a értik a természeti jelenségek fizikai törvényszerűségeinek elméleti és gyakorlati ismereteit, és képesek fizikai törvényszerűségeken alapuló berendezések üzemeltetésére. Emellett a megszerzett ismeretek birtokában és korszerű természettudományos szemléletmódjuk alapján képesek a kutatás és fejlesztés területén, a műszaki és gazdasági életben, valamint az államigazgatásban irányító, szervező részfeladatok ellátására.

Mi mindennel fogsz találkozni az iskolapadban? Először az alapozó ismeretek és a szakmai törzsanyag tantárgyai adják a szak közös, kötelező részét, majd a specializálódást a szakirány választás biztosítja. Az alapozó ismeretek feladata, hogy biztosítsa a szakmai törzsanyag elsajátításához szükséges matematikai, elektronikai és informatikai, továbbá egyéb természettudományos alapokat. Itt kapnak helyet az általános közismereti tárgyak is. Szükség esetén lehetőséged van felzárkóztató tárgyak elvégzésére is. A szakmai törzsanyag tantárgyai a fizika legfontosabb területeit mutatják be. Ebben a hagyományos bevezető tárgyak (mechanika, elektromágnesség stb.) mellett helyet kapnak a fizika modern fejezetei és az alkalmazásokhoz közelálló témakörei is (kvantumfizika, statisztikus fizika, kondenzált anyagok fizikája, magfizika stb.). A felszerlt fizikai laboratóriumok pedig a fizikai mérési készséged elsajátítását és kísérletező szemléleted kialakítását szolgálják.

Többre vágysz? Specializálódj! A harmadik félévben hét szakirány közül is választhatsz érdeklődésednek és felkészültségednek megfelelően: fizikus szakirány, alkalmazott fizikus szakirány (informatikai orientációval), biofizikus szakirány, csillagász szakirány, geofizikus szakirány, meteorológus szakirány és végül, de nem utolsósorban a tanári szakirány.

Vagy a fizika mestere is lennél? A fizika alapszakot hátrahagyva lehetőséged lesz arra, hogy tanulmányaidat az ELTE mesterszakjain folytasd. A fizika alapszakra építve tervezi az ELTE fizikus, informatikus fizikus, biofizikus, csillagász, geofizikus és meteorológus mesterszak indítását. A hallgatók tanári képesítést a kétszakos tanári mesterszakokon szerezhetnek.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom