Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 165 000 Ft

Mi is a pedagógia alapszak célja az ELTE-n? A pedagógia alapszak célja egyrészt, hogy lehetővé tegye az egy adott szakterületekhez értő, segítő szakemberré válást a munka világába kilépő fiataloknak, akik képesek hatékony segítőként közreműködni az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli nevelési és oktatási feladatok szervezésében, lebonyolításában és akik szakértelmükkel segítik az iskolákban folyó nevelő- és oktatómunkát, a pedagógiai programok, helyi tantervek kidolgozását, az értékelés, a vizsgáztatás, a minőségbiztosítás helyi rendszereinek kialakítását. Másrészt célja, hogy megalapozza a neveléstudományi MA-t, vagy más mesterképzést.

Miért pont at ELTE? Itt a képzés változatos tanulásszervezéssel működik. Gyakorlat-orientált, reflektív, miközben igényesen szolgálja elméleti tudásod felépítését is. Az egyéni törekvések és érdeklődés kielégítését 2011 őszétől a szak a kötelező és választható tárgyak közötti arányok módosításával érte el, ez utóbbi jelentős emelésével.

Hogy is néz ki a szak képzési szerkezete? Az alapszakon zajló képzés a neveléstudomány, pedagógia számos területét felöleli. Aki pedagógiát tanul, az egyszerre három területen képezheti magát. Megismerkedik egykori és mai neveléstudósok és gondolkodók életével és műveivel, az iskolákkal, kollégiumokkal és egyetemekkel, amelyekben éltek és alkottak. Tanulmányozza az emberi fejlődés, gondolkodás és viselkedés szabályait, az oktatás, nevelés folyamatát. Emellett a nevelésszociológia, oktatás-gazdaságtan, oktatáspolitika tárgyak hallgatása révén betekintést kap a társadalomba, amelyben a nevelés zajlik. Ezek az ismeretek pedagógiai kutatásmódszertannal egészülnek ki. Mindez olyan eszközrendszert adhat a te kezedbe is, melynek révén hatékonyan kapcsolódhatsz be a pedagógiai tárgyú kutatásokba.

Jobban is elmélyednél a pedagógia világában? Specializálódj! Az ELTE alapszakján oktatásszervező és humán-asszistens, pedagógiai asszisztens, vagy neveléskutatási asszisztens szakirány közül is választhatsz az alapszakon.

Munkába állnál? Ismereteid révén a különböző oktatási intézmények mellett egyéb képzési ügyekkel foglalkozó szervezetnél – önkormányzatoknál, minisztériumokban, alapítványoknál – is elhelyezkedhetsz ELTE-s diplomáddal a zsebedben.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom