Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 195 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 195 000 Ft

Szeretsz sportolni, ismered a sportágakat, ezen felül jó kommunikációs, szervező és problémamegoldó képességekkel is megáldott a sors? Jelentkezz egy olyan szakra, ahol mindezeket hasznosíthatod és továbbfejlesztheted, legyél sportszervező!

Ahhoz, hogy bekerülj az alapképzésre, kettőt kell választani az alábbi érettségi tárgyak közül: biológia, földrajz, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, történelem vagy egy idegen nyelv. Ezen felül egy alkalmassági vizsgán is részt kell venned, ahol letesztelik a motoros tulajdonságaidat, a mozgásműveltségedet, az atletikus képességeidet, hogy mennyire vagy jó a biciklizésben és a labdás feladatokban

A hat féléves képzés során a fő elméleti tárgyak (sportmenedzsment, sportgazdaságtan, marketing, sportmarketing, testnevelés- és sporttörténet, EU-s ismeretek, élettan, sportélettan, pszichológia, vezetéslélektan, szociológia, közgazdaságtan) mellett a diplomád megszerzéséhez kötelező szakmai gyakorlaton (budapesti és országos sportszervezeteknél) valamint táborozásokon kell részt venned. Az érdeklődők a képzés elejétől bekapcsolódhatnak a tudományos diákköri munkába, illetve tagok lehetnek többféle hallgatói önszervező klubban is. A felsőévesek részt vehetnek külföldi képzésekben, például az ERASMUS program keretein belül.

Az alapszak elvégzése után olyan sportszakember leszel, aki a testnevelés és sport területén szerzett menedzseri ismereteit felhasználva a legkülönbözőbb szakmai szervezetek (pl. országos sportági sportszövetségek, sportklubok, helyi és önkormányzati sportirányítási szervek, egyéb sportvállalkozások) tagjaként képes eligazodni a modern piacgazdasági viszonyok között. A munkád tehát az, hogy keresd meg, termeld ki, és hatékonyan használd fel a testnevelés és a sporttevékenység végzéséhez, rendezvények szervezéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat, valamint biztosítsd a megfelelő feltételeket. De nemcsak már meglévő intézményeknél találhatsz magadnak feladatot, hanem önállóan is létrehozhatsz testnevelési és sportszervezeteket, egyesületeket és akár szervezhetsz egy téma köré csoportosuló sportmozgalmat is.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom