Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 200 000 Ft

A szociológia alapképzési szak a társadalomtudományok, a társadalmi problémák, a szociológia iránt érdeklődő fiataloknak szól. A három évig tartó képzés során a hallgatók elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek, amelynek során megismerkednek a legfontosabb társadalomelméleti és társadalomtörténeti ismeretekkel és a szociológia számos kutatási és gyakorlati területével.. Így a diákok pszichológiai, szociálpszichológiai, gazdasági, jogi, politikatudományi, antropológiai és más tudományterületek legfontosabb alapozó ismereteibe is bevezetést nyernek.

A szociológia BA programnak fontos része a gyakorlati képzés is, amely szakmai gyakorlatokon és különböző készségtárgyak oktatásán keresztül zajlik. Az előadások és szemináriumok a társadalmi struktúra, a társadalmi változások és társadalmi különbségek legfontosabb problémáit és kérdéseit vizsgálják a legújabb infokommunikációs eszközök és oktatáspedagógiai módszerek alkalmazásával. A komplex logikai és kommunikációs készségek elsajátításán túl a hallgatók kvantitatív és kvalitatív társadalomkutatási módszerek alkalmazását, pszichológiai és szociálpszichológiai ismereteket is tanulnak, megismerkednek a társadalompolitika, a családszociológia, a migráció, a kommunikációelmélet, a kisebbségszociológia és számos más terület elméleti és gyakorlati eredményeivel.

Az elsajátított ismeretek és készségek a legkülönbözőbb szervezési, fejlesztési, szociális, adminisztrációs, szakelőadói munkakör betöltésére, társadalmi problémák és folyamatok elemzésében egyes részfeladatok megoldására teszik majd képessé hallgatóinkat helyi, regionális és országos hatókörű állami, önkormányzati, magán, civil, piaci, multinacionális szervezeteknél vagy a különböző médiáknál. Azok számára, akik tovább szeretnének tanulni, az elsajátított ismeretek lehetővé teszik a különbözeti vizsga nélküli felvételt és a sikeres továbbtanulást számos társadalomtudományi és bölcsész mesterszakon ( Szociológia MA, Survey statisztika, Kisebbségpolitika, stb.).

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom