Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 170 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 135 000 Ft

Ki is az ideális jelentkező a tanító szakra? Azok az érettségizett jelentkezők, akik kedvet és elkötelezettséget éreznek a 6-12 éves korú gyerekek személyes gondoskodást igénylő nevelésére, akiknek az érdeklődése olyan nyitott, mint a kisiskolásoké, és akik színessé és vonzóvá szeretnék tenni a jövő iskolájának mindennapjait. Rád illik a leírás? Akkor gyere és tanulj a legjobb helyen, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanító alapszakán.

Mi is a tanító szak célja az ELTE-n? Olyan pedagógusok képzése, akik a magyar és az európai kultúra körében tájékozottan, szakmai téren felkészülten és felelősen vállalhatják a 6-12 éves gyerekek nevelését, és az általános iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület tanítását. Különösen fontos, hogy a szakon végzettek képesek legyenek a környezettudatos magatartás átadására, rendelkezzenek társadalmi érzékenységgel, a másság iránti toleranciával és egészséges életvitelükkel mutassanak példát.

Mi mindennel fogsz találkozni az itt töltött éveid alatt? A gyerekek személyiségének megfelelő nevelés feladataira való felkészülést a pedagógia és pszichológia tanulása alapozza meg. A tanító szakos hallgató az általános iskola 1–4. osztályában valamennyi, az 1–6. osztályban egy választott műveltségterület oktatási feladatainak az ellátására készül fel. Az első évtől a képzés része az iskolai gyakorlat is, amelyre félévente néhány hétköznapon kerül sor. A 8-10 hetes önálló gyakorlatod megszervezését a kar segíti.

Milyen sokféle műveltségterület közül választhatsz az ELTE alapszakján? Érdeklődésednek és ízlésednek megfelelően választhatsz az idegen nyelvi – angol vagy német, ember és társadalom, ének-zene, informatika, matematika, magyar nyelv és irodalom, természetismeret, testnevelés és sport és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a vizuális nevelés műveltségterület közül.

Érdeklődsz a német vagy akár a szerb kultúra és nyelv iránt? Az ELTE tanító szak nappali tagozatán német és szerb nemzetiségi képzés is indul, ahol felkészülhetsz az 1-6. osztályban a nemzetiségi nyelv, a hagyományok, a kultúra megismertetése mellett néhány tantárgy nemzetiségi nyelvű tanítására is.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom