Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 200 000 Ft

Mi is az a társadalmi tanulmányok szak? Olyan új szak, amely mind a szociológia, a kulturális antropológia, a szociálpolitika, a politológia, a nemzetközi tanulmányok, sőt a média- és kommunikáció szakok ismeretanyagából is építkezik. A diplomát szerző hallgatók tájékozottak a társadalomtudományok elméleti és módszertani alapjaiban is.

Mi is a szak célja az ELTE-n? Profizmus a profizmusért! A képzés célja itt 6 félév alatt olyan társadalmi tanulmányok alapszakos szakelőadók képzése, akik tájékozottak a társadalomtudományok elméleti és módszertani alapjaiban, elsajátítják a társadalomkutatások alapvető készségeit. Alkalmasak arra, hogy kutatásszervezőként, tudományos segédmunkatársként tevékenykedjenek, illetve közigazgatási, tájékoztatási, közművelődési intézményekben, politikai és közéleti szervezetekben, valamint humánpolitikai területen helyezkedjenek el. Képesek elemzési feladatok megoldására, továbbá kellő mélységű elméleti ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Mi mindennel fogsz találkozni az itt töltött 3 éved alatt? Többek között olyan tárgyakkal lesz alkalmad megismerkedni, mint a társadalomelmélet, társadalomtörténet, logika, filozófia, kommunikációelmélet, társadalomszerkezet, társadalmi folyamatok, az alkotmányjog. Ezeken kívül találkozol még társadalompolitika, szociálpszichológia, közgazdasági alapismeretek és társadalomkutatás tárgyakkal is. A szakmai törzsanyag részeként fogsz találkozni a politikatudomány, a pszichológia, a szervezetek működésébe, a kultúra- és művelődéstörténet, a társadalom kulturális tagoltsága tantárgyakkal. Ezen felül belekóstolhatsz majd a statisztika, a magyar társadalom statisztikai leírása, kommunikációs technikák világába is.

A társadalmi tanulmányok mestere lennél? Tanulj tovább az alapképzés után egészségpolitika, tervezés és finanszírozás, humánökológia, kisebbségpolitika, közösségi és civil tanulmányok, kulturális antropológia, survey statisztika, szociológia, nemzetközi tanulmányok, szociális munka vagy akár szociálpolitika és politikatudomány mesterképzésen.

A megszerzett képesítéssel milyen munkakörökben helyezkedhetsz el? Munkát találhatsz kutatásszervezőként, tudományos segédmunkatársként, középvezetői munkaköröket láthatsz el különböző területeken, mint például a közigazgatás, tájékoztatási intézmények (média), közművelődési intézmények, humánpolitika, vagy a politikai és közéleti szervezetek.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom