Győri Hittudományi Főiskola

Győri Hittudományi Főiskola

Hamarosan!

 A Győri Hittudományi Főiskola elődje az a Káptalani vagy Székesegyházi Iskola, mely a 13. század elejétől működik. Az elmúlt évtizedekben a főiskola életét és hallgatói létszámának alakulását nagyban meghatározták a kor politikai eseményei. Így jött létre 1991-ben az együttműködési szerződés az akkori Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolával a hitoktatói szak működéséről.

Az európai felsőoktatást jelenleg meghatározó bolognai rendszer keretében a hittanárok képzése is az alap- és mesterképzésre bontott formát öltötte magára. Emellett az osztatlan teológusképzésre, katekéta-lelkipásztor alapszakra és az erre épülő hittanár-nevelő mesterszakra jelentkezve készíthetik fel magukat a diákok a hit továbbadására, az egyház és a társadalom szolgálatára.

A főiskola egyházi fenntartású intézmény. Fenntartója - a Győri Egyházmegye megyés püspöke – nevezi ki a vezetőket és az állami és egyéb támogatásokat is felhasználva biztosítja az iskola fennmaradásához szükséges anyagi hátteret.

A vezető testület a szenátus, melynek feje a rektor. Az egyes szakokat szakigazgatók irányítják. Ezek a tanszékek végzik mind a győri, mind a szombathelyi képzési helyeken a tárgyak és képzési programok lebonyolítását, emellett kutatási és fejlesztési munkát is végeznek.

A Hallgatói Önkormányzat számos kezdeményezésének eredménye elsősorban az önképzés szintjén valósulnak meg, de a nagy sikerű nyílt napok és különböző egyházi ünnepek megszervezésében is nagy szerepet vállal. Ezek mind remek alkalmat nyújtanak a főiskola régi diákjaival való találkozásra.

A működést segíti továbbá a Pastores Dabo Vobis Alapítvány is, amely a papnevelést hivatott elősegíteni.

A teológus szak esetében a diákotthonként is üzemelő Papnevelő Intézet segíti és egészíti ki az iskola életét. Az ügyintézésben a Tanulmányi Osztály segíti a hallgatókat, amely emellett könyvtárat is működtet a főiskolán belül.

 


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Tartalom
Szerkezet