Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 130 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 120 000 Ft

Vajon az óvodapedagógus szak igazán neked való? Úgy érzed, olyan ember vagy, aki tudná szeretni, tisztelni, komolyan venni a kisgyermekeket, szívesen játszana, mesélne, bábozna, énekelne, mozogna velük, és kreatív megnyilvánulásainak is teret szeretnél adni? Szeretnéd megismerni, hogy hogyan lehet és kell segíteni a gyermekek fejlődését és végül, de nem utolsó sorban szereted a vidámságot és a változatosságot? Akkor jelentkezz és tanulj a legjobb helyen: a Kecskeméti Főiskola óvodapedagógus alapképzési szakján.

De mi is a szak célja a KF-n? Itt olyan pedagógiai szakemberek képzése a cél, akik az eleméleti és gyakorlati képzés során elsajátítható ismereteikre alapozva képesek az óvodai nevelés feladatainak ellátására, és rendelkeznek az ehhez elvárható készségekkel és elhivatottsággal. Az ehhez a hivatáshoz szükséges készségek, beállítottságok száma lényegesen nagyobb, mint sok egyéb alapszak esetében, de ezen nincs mit csodálkozni, hiszen az óvodapedagógusok nagyon érzékeny területen, a gyermeknevelés „ingoványos talaján”tevékenykednek, szocializációs szerepük és ezzel együtt felelősségük is óriási.

Az óvodáskorú gyerekek számára fontos, hogy a velük foglalkozó személyt magukkal szemben közvetlennek lássák, ezért az önérvényesítés, önmenedzselés és a minőségtudat is az elvárások között szerepel. A normák elsajátítása is ebben a korcsoportban kezdődik, ezért nélkülözhetetlen, hogy a szakon végzettek képesek legyenek a környezettudatos magatartás átadására, rendelkezzenek társadalmi érzékenységgel, gondolkodjanak és cselekedjenek előítélet-mentesen.

Hogyan segít téged a főiskola, hogy megszerezd a szükséges ismereteket? Úgy, hogy itt az oktatás során megismerkedhetsz az óvodáskorú gyerekek személyiségfejlődésének sajátosságaival, a nevelés és fejlesztés elméletével. Az óvodáskorú gyermekek sem „egyformák”, ezért a tananyag részét képezi a differenciált személyiségfejlesztés, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési specifikációi. A nevelés tartalmi oldalának biztosításához művészeti és szaktudományos képzésben is részesülni fogsz hallgatóként. Ezen felül a mindennapi tevékenység részét képező anyanyelvi nevelés, játék, mese- és verstanulás, ének-zenei oktatás, testnevelés igényli az alapos felkészültséget, így a KF-n ezeken a területeken is lesz alkalmad alaposabban elmélyedni.

Megszerzett tudásodat gyermekek között is kipróbálnád? A főiskolán az óvodapedagógusi képzés része a gyakorlati oktatás, mely több egységből áll. Egyrészt óvodalátogatásból, ahol tapasztalatokat gyűjthetsz a gyermekekről, másrészt a csoportos és egyéni óvodai gyakorlatból és végül a kommunikációs, illetve játszóképességet fejlesztő tréningekből.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom