Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 140 000 Ft

Az alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik alapos teológiai, valamint megfelelő pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel, illetve elegendő gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy közoktatási és gyülekezeti keretben hittanoktatói munkát végezzenek.

A hat féléves képzés alapozó részében megismerkedsz a keresztyén hit forrásával, a Bibliával, az egyház korai történetével és a reformációval, valamint a református egyház hitvallásával. Ezt követően elsajátítod a Biblia szakszerű magyarázatához szükséges ismereteket, áttekintést nyersz a keresztyén hit rendszeréről, bevezetést kapsz a keresztyén etikába, és megismered a magyar református egyház történetét. Az alapismeretek elsajátítása után olyan tantárgyak következnek, amelyek segítik a hittanoktatás feladataira való alapos felkészülést. Ezután elméleti és gyakorlati kurzusokon veszel részt. Itt teszel szert olyan lélektani, pedagógiai és oktatáselméleti ismeretekre, amelyeknek segítségével értelmezni tudod a hitoktatás érintettjeinek vallási-lelki fejlődését, és kezelni a keresztyén nevelés problémás helyzeteit. A gyakorlaton az elméleti tudásodat átültetheted a gyakorlatba is.

A kar meglehetősen jó külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, több nyugat-európai egyetemmel áll szerződésben. Az Európai Uniós ösztöndíjjal több hónapos, vagy féléves külföldi tanulmányúton is bővítheted az ismereteidet.

Ha kellő elhivatottságot érzel a magyar református egyház szolgálatára, és vonzódsz a pedagógusi munka iránt, jelentkezz református hittanoktató szakra!

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom