Adatok

Képzési formák: ONA, ONK
Képzési idő (félév) 12
Nappali önköltség (félév) 175 000 Ft

Szeretnél lelkészként szolgálni egy református gyülekezetet? Vagy teológusként képzeled el magad a jövőben? A Károli Gáspár Református Egyetem református teológia lelkész alapszakán nemcsak alapos teológiai ismeretekre, de a napi lelkészi feladatok ellátásához elengedhetetlen gyakorlati ismeretekre is szert tehetsz.

A 12 szemeszter hosszúságú, osztatlan képzés első felében a héber, a görög és a latin elsajátításán van a hangsúly. A héber és görög, a bibliai nyelvek megtanulása segítségével képessé válsz a Szentírás elmélyült tanulmányozására. A latin nyelvtudás az egyháztörténeti és rendszeres teológiai tanulmányok folytatásához lesz elengedhetetlen. A képzés második felében megnő a gyakorlati teológiai tárgyak jelentősége, melyek az igehirdetői, lelkigondozói és hitoktatói munkára is felkészítenek. Ha lelkészi pályára készülsz, a 11-12. félévben egy gyülekezetben sajátíthatod el azokat az ismereteket, amelyek az önálló és felelősségteljes lelkészi munkához elengedhetetlenek. A diploma megszerzéséhez olyan modern nyelvek ismerete is szükséges, amelyeken a teológiai szakirodalom hozzáférhető. A záróvizsga letétele után „okleveles református teológus (lelkész szakiránnyal)” diplomát kapsz a kezedbe, amivel jelentkezhetsz a Zsinati Lelkészképesítő Bizottsághoz lelkészi vizsga letételére.

A KRGE remek nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően könnyedén eltölthetsz egy-egy félévet valamely külföldi partneregyetemen. Egyetemi tanulmányaid végeztével a teológiai tudományok iránt különös érdeklődést tanúsító teológusként akár a doktori képzésre is jelentkezhetsz.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom