Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 175 000 Ft

Nem tudnál egyetlen bölcsész-szakot kiemelni, mindenbe belekóstolnál? Interdiszciplináris megközelítésre, inspiráló együttgondolkodásra vágysz? A Károli Gáspár Református Egyetem szabad bölcsészet alapszakán garantált, hogy egy sokszínű, de mégis családias közegben nyersz betekintést a humán- és társadalomtudományokba.

A törzsanyag nagyon kis hányadot képvisel bevezető jellegű humán tantárgyakból – a valódi hangsúly a szakirányokra kerül. A filozófia szakirány a (főként az európai) filozófiai hagyományt és gondolkodásmódot hozza közelebb hozzád. Az esztétika szakirányon művészetelmélettel és műelemzéssel foglalkozhatsz. Az etika keretein belül tárgyaljátok majd az alkalmazott etikát, az ökológiát és különböző ágazati etikákat is. A vallástudomány a KRE hagyományosan magas színvonalú szakirányaként ember és transzcendencia (például istenségek) viszonyának alakulását vizsgálja a történelem során és napjainkban. A filmelmélet- és filmtörténet szakirány a modern vizuális kommunikáció különböző megjelenéseivel foglalkozik. A kommunikáció és médiatudomány elsősorban kommunikációelméleti képzéssel szolgál. Végül, de nem utolsó sorban a művészettörténet szakirány is várja a jelentkezésed, mely közművelődési intézmények munkájában történő részvételre készít fel.

A szabad bölcsészet alapszak elvégzése után a pályaválasztásodat nagyban meghatározza, milyen szakirányt végeztél. Természetesen ugyanerre a választásra támaszkodva mesterszakok sokasága közül is válogathatsz, a KRE-n kívül érdemes más egyetemek képzési kínálatait is böngészned.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom