Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 7
Nappali önköltség (félév) 175 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 175 000 Ft

Hazánk ökológiai adottságai lehetőséget biztosítanak piacképes, minőségi mezőgazdasági termékek előállításához. Ehhez magas szintű, igényes technológiát kell megvalósítani, melyhez egyre több jól képzett szakemberre van szükség. A mezőgazdász szakma szépségeit azok a kihívások jelentik, amelyeknek munkájuk során meg kell felelniük a végzett agrárszakembereknek.

„A mezőgazdasági mérnöki szak nem egy speciális szak, hanem széles körű ismeretanyagot közöl a mezőgazdaságon belül. Növénytermesztésből, állattenyésztésből, kertészetből, gazdálkodási és üzleti tudományokból is kapunk ismereteket. Ez a későbbiekben a munkavállalás során előnyt jelenthet. Sokat lehet és kell is tanulni, de úgy gondolom, hogy megéri” – írja egy hallgató a képzés honlapján.

Az alapszak a jól megalapozott  növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési ismeretek (technológiai ismeretek) mellett általános gazdálkodási, pénzügyi és humán (vezetési) ismereteket is nyújt. Az alapismereti tárgyak (szervetlen-, szerves és biokémia, növénytan és növényélettan, állattan és állatélettan, informatika), a szakmai törzstárgyak (növényvédelmi alapismeretek, földműveléstan és földhasználat, növénytermesztéstan, magtermesztés és fajtahasználat) és a differenciált törzsanyag (geodézia, térinformatika és távérzékelés, gyomnövényismeret, gyomszabályozás, szántóföldi növények betegségei és kártevői) mellett nagy hangsúlyt kap a gyakorlati képzés is. Ehhez korszerű, jól felszerelt laborok, tangazdaság és kutatóintézeti háttér (Szőlészeti–Borászati Kutatóintézet, Fleischmann Rudolf Kutatóintézet) áll rendelkezésedre. Az intézményen kívüli gyakorlatok szervezéséhez mintegy 30 intézettel/intézménnyel/vállalattal áll a kar szerződéses kapcsolatban. A diploma megszerzéséhez nélkülözhetetlen szakmai gyakorlat három részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan legalább három hét gyakorlati képzésből és kétszer két hetes nyári gyakorlatból valamint egy félévig tartó szakmai gyakorlatból, amit külső helyszínen is teljesíthetsz.

Az alapképzési szak elvégzése után lehetőséged nyílik a továbbtanulásra vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szakon. A diploma megszerzése után elhelyezkedhetsz saját gazdaságokban (családi gazdaságok, egyéni és társas vállalkozások) és mezőgazdasági üzemekben irányítói munkakörökben, vagy a mezőgazdasági szaktanácsadás és szakigazgatás területén. Egyéb munkaerő-piaci lehetőségek is nyitottak a számodra, ilyen például a mezőgazdasági termékek/termények felvásárlása, kereskedelme, a terménytárolás, a feldolgozás, minőségbiztosítás, és az ellenőrzés (controlling).

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom