Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 200 000 Ft

Már alsó tagozatban is a környezetismeret volt a kedvenc tantárgyad, később pedig alig vártad a földrajz órákat? Mindig is érdekeltek a Földön lejátszódó természeti folyamatok? Észreveszed a földrajzi és környezeti problémákat? A földrajz szaknál jobbat keresve sem találhatnál magadnak.

A hat féléves szak célja olyan geográfusok képzése, akiknek korszerű természettudományos személetmódjuk van, és képesek az önálló ismeretszerzésre. Itt elsajátíthatod a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges alapokat, ismereteket szerezhetsz a társadalmi-gazdasági környezetről. Az érdeklődésednek megfelelően két szakirány közül választhatsz. A geoinformatikai szakirányon értelemszerűen az informatika és az ahhoz kapcsolódó ismeretek vannak többségben, míg a tanári szakirányon a földrajz mellett a pedagógia dominál.

Az alapszak elvégzése után felismered a Földön lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok sajátosságait, tudod értelmezni azok törvényszerűségeit, tudsz adatokat értékelni, modellezni, képes leszel szakmai kérdések megoldására, és elemzésére, mind terepen, mind laboratóriumi körülmények között.

Ezen kívül fontos, hogy a végzett hallgatók rendelkezzenek együttműködő, kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel, és megfelelő idegen nyelvi tudással ahhoz, hogy a magyarországi és a külföldi munkaerőpiacon is megállják a helyüket.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom