Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 7
Nappali önköltség (félév) 200 000 Ft

A gazdaságinformatikus képzés tanterve négy alappilléren nyugszik: matematika és természettudomány, gazdasági és humán ismeretek szoftvertechnológia és rendszertechnika és az információs rendszerek.

Ki kell emelnünk a választható illetve irányítottan választható kreditek magas számát és a minimum 600 kontaktórányi számítógépes laborgyakorlatot. Ez lehetővé teszi, hogy erről az alapszakról kiváló gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberként kerülj ki. A gazdaságinformatikus alapszak engedélyezésével létrejött egy teljes spektrumú képzés az informatikai területen. Az elfogadott informatikai és gazdasági képzésekkel egyeztetett tanterv pedig lehetővé tesz egy gazdaságos informatikai (BSc) alapszak rendszert a Miskolci Egyetemen.

Bár az alapszakon nincsenek szakirányok, mégis számos specializációs lehetőség nyílik. A szakon lehetőség van úgynevezett sávok választására matematikai és geometriai modellek, e-kormányzás, korszerű WEB technológiák és termelésinformatika témakörökben.

Továbbá, speciális praktikus tárgyak választhatók: Windows rendszergazda, biztonság és védelem a számítástechnikában, számítógép hálózatok tervezése és üzemeltetése, UNIX/Linux operációs rendszerek üzemeltetése,valamint Windows hálózatok üzemeltetése. Emellett a kar különleges lehetőségeket is nyújt. Ilyen például a nemzetközi kommunikáció mérnököknek című modul, melynek keretében a BSc képzésben résztvevő hallgatóként lehetőséged nyílik arra, hogy felkészülj az idegen nyelvi szakmai környezetben a végzettségednek és képesítésednek megfelelő szinten történő szóbeli és írásbeli kommunikációra.

A továbblépésre lehetőséget nyújtó mesterszakok a programtervező informatikus, gazdaságinformatikus illetve a  mérnök informatikus. A természettudományos alapismeretek és gazdasági és humán ismeretek erős elméleti alapozása, továbbá a programtervező és mérnök informatikus alapszakokkal közös számítástudományi, informatikai és programozáselméleti alapok, kiegészítve megfelelő sáv választásával, lehetővé teszik más gazdasági, informatikai, tanári és egyéb mesterszak választását.

A további tudásbővítés fontos elemei a programozáselméleti szigorlat és a szakdolgozat, melynél a témaválasztás az 5. félévben történik. A témavezetővel közös munka és a folyamatos számonkérés a 6-7. félév során egy informatikai-gazdasági terület részletes és mély megismerését segíti elő.

Nincs kötelező szakmai gyakorlat a szakon. Ezt ellensúlyozva a karon a K+F (Kutatás és Fejlesztés) tevékenység kereteit a stratégiai fontosságú témák határozzák meg. A legfontosabb irányok: újszerű, hatékony és környezetbarát anyag- és gyártástechnológiák, mechatronikai eszközök és rendszerek, logisztikai rendszerek és eszközeik, informatikai rendszerek, mesterséges intelligenciák, gép- és szerkezettervezés, elektromágneses hatások, szabályozás, folyamatirányítás illetve a numerikus módszerek és alkalmazásaik.

A K+F tevékenység egyrészt az egyetemen működő tudáscentrumok keretén belül a konzorciumi ipari partnereken keresztül, másrészt közvetlen ipari partnerek megbízásain keresztül valósul meg. A kutatási tevékenységre jellemzője, hogy a tudományterületek egyre szélesebben integrálódnak egy-egy konkrét kutatási témába.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom