Adatok

Képzési formák: ONA, ONK, OLA, OLK
Képzési idő (félév) 10
Nappali önköltség (félév) 174 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 150 000 Ft

A Miskolci Egyetem képzése mindenütt elismert Észak-Magyarországon, s nem titkolt célja a régió szakemberigényének kielégítése. A többi, jogi képzést meghirdető egyetemhez képest Miskolcon lényegesen kevesebb hallgató van, ezért az évfolyamok családiasabbak, az egyetemi adminisztráció is sokkal inkább képes hallgatóbarát lenni, mint a nagyobb látogatottságú intézmények esetében.

A Miskolci Egyetem oktatói között neves elméleti és gyakorlati szakembereket találsz, akik a jogi pályát jól ismerik, mert például alkotmánybíróként dolgoztak. A képzés bevezető tárgyakkal indul, hogy magabiztosan el tudj igazodni a társadalom és a gazdaság összefüggései között, és fokozatosan szűkíti a tantervi háló a figyelmedet a jog szerepére ebben a mátrixban. Ezzel párhuzamosan a jogi tárgyak elméletét tanulod (jogtörténet, jogelmélet). A képzés törzsanyaga a jogi szaktárgyakból épül fel, melyeknek fontosabb hányadából szigorlatozol majd. A program során nemcsak elméleti tárgyakat hallgatsz, hanem gyakorlati óráid is lesznek bőven, amik elősegítik a jogi karon tanultak gördülékeny átültetését a gyakorlatba.

Az ME-n színvonalas kutatási tevékenység is folyik, melynek elsődleges színterei a Természeti és Humán Erőforrások Joga Kutató Központ, az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutató Központ és az Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutató Központ. Ezek a központok mind nyitottak az érdeklődő hallgatók megkereséseire.

Az Európai Unió úgynevezett konvergencia-régiókba irányuló forrásai számos esetben landolnak Miskolcon és környékén, mindez temérdek munkalehetőséget teremt egy jogi diplomával rendelkező, ambiciózus fiatal számára. A pályázatok jogi hátterétől kezdve a források elosztásáig számos szinten kapcsolódhatsz be a régió közvetlen fejlesztésébe. Természetesen a klasszikus jogász-ügyvéd-bíró hármas valamelyike mellett is dönthetsz.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom