Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 7
Nappali önköltség (félév) 200 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 200 000 Ft

A logisztikai mérnöki alapképzési szak egy 7 féléves, műszaki képzés, melynek célja olyan logisztikai mérnökök képzése, akik a szakterülethez kapcsolódó természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, ipari- és közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást átlátni.

A szakot elvégezve kellő mélységű elméleti ismerettel fogsz rendelkezni a képzés második ciklusban történő folytatásához. Megszerzed a mérnöki tevékenységhez szükséges természet- és műszaki tudományos, valamint gazdaságtudományi ismereteket, a logisztikai mérnöki tevékenységhez kapcsolódó informatikai, ipari és közlekedéstechnológiai ismereteket, a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyag- és információ-áramlás folyamatait, eszközrendszerét.

Az alapképzés elvégzésével alkalmassá válsz az ipari termelési és gazdasági rendszerekben a közlekedési, szállítási, anyagmozgatási folyamatok, a logisztikai rendszer megvalósításához szükséges eszközigények felismerésére. Képes leszel továbbá a logisztikai rendszerek üzemeltetésének megszervezésére, lebonyolítására, irányítására, illetve a logisztikai rendszerek egyes részleteinek tervezésével, gyártásával és javításával, illetve ezek szervezésével kapcsolatos mérnöki alapfeladatok elvégzésére. Alkalmas leszel integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a mobilgépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folyamatok, az elektronika, és informatika szakterületeiről, továbbá a munkavédelmi feladatok megoldására, az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására és a környezetvédelmi feladatok alkalmazására.

A képzés fontos kritériuma az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat. Ez egy külső szakmai gyakorló helyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó üzemi gyakorlat. Továbbá szükséges legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom