Adatok

Képzési formák: ONA, ONK
Képzési idő (félév) 10
Nappali önköltség (félév) 500 000 Ft

Az intermédia-művész szak osztatlan, egységes, 10 féléves képzés során készít fel az egyetem utáni életre, melyhez egy médiaművész diplomát is nyújt. De mi is az az „intermédia”, merül fel sokakban a kérdés.

Nem más, mint a művészképzés kiterjesztése olyan műformák és művészeti technikák felé, melyek a 20. századi képzőművészetben jelentek meg először. Ilyenek például: a fotó-kinetikus és elektronikus művészetek; a multimédia, installációs-, environment és akcióművészet; az új kommunikációs technikák.

A képzés célja, hogy hallgatóként önálló alkotói egyéniséged sajátosságait felismerve legyél képes aktív, kreatív jelenlétre az információs társadalom kulturális szféráiban. Sajátítsd el a művészi kifejezés különböző technikáinak, eszközeinek, módszereinek, funkcióinak együttlátását, s ezen belül egy vagy több tradicionális képzőművészeti eljárás művészileg értékelhető gyakorlati alkalmazását. Megismered, és képzőművészeti kontextusban tudod majd használni az új, technikai médiumokat (fotó, film, videó, számítógép) nem pusztán kezelői, hanem alkotói szinten.

Alapvető követelmény, az egyetemes és a magyar kultúra történetének megismerése, illetve, hogy képes legyél megérteni a múlt századi művészeti-tudományos változások következményei nyomán adódó kérdések lényegét, azok gyökereit.

A képzési program szakmai elméleti, gyakorlati és általános elméleti részből valamint ezek tanévente történő konkrét aktualizálásából áll. Ez annyit jelent, hogy egyes tárgyak általános leírásán túl az adott szemeszterben indított kurzushoz érvényes programot időszakról időszakra adják meg.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom