Biztonság- és védelempolitikai

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A szak értékelései >>
Rendészeti és katonai Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Adatok

Képzési formák: ANK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 240 000 Ft

A képzés alapvetően nemzetvédelmi, katonai és biztonsági területeken folyik. Az itt végző szakértők feladata, hogy ellássák a védelmi szektor különböző területeinek működtetését. A képzés alatt megtanulod, hogyan elemezd és értékeld a biztonságpolitikai és védelmi kérdésekben felmerülő szakmai problémákat. Elsajátítod a nemzetközi szervezetek válság- és konfliktuskezelésének hatékony módszereit és el tudod látni a védelmi tervezés és a fegyveres erők államigazgatási, védelmi igazgatási és közigazgatási feladatait.

Az alapképzés folyamán megszerzed a korszerű természettudományi és történelmi ismereteket, megérted az alapvető gazdasági mechanizmusokat, naprakész leszel a politika és a kultúra világában, valamint nem veszel el a jog útvesztőjében sem. Mindezek mellett fejlesztik a vezetési és szervezési, a modern információs, valamint a szóbeli és írásbeli kommunikációs képességeidet. A képzés része egy kötelező szakmai gyakorlat is. Az egyetem két középfokú, vagy egy felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsgát ír elő a diploma megszerzéséhez, mert a gyakorlati feladatok ellátása során rendkívül fontos a stabil, magabiztos nyelvismeret.

A diplomád kézhez vétele után folytathatod tanulmányaidat mesterképzésen vagy elhelyezkedhetsz Magyarország regionális, megyei szintű vagy helyi igazgatási szervezeteinél, illetve a biztonságpolitika területén láthatsz el különböző alapfeladatokat.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom