Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 200 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 175 000 Ft

Szeretnél egy olyan felsőoktatási intézmény hallgatója lenni, ahol a biológiaoktatás már több évtizedre nyúlik vissza? Ahol korszerű környezetben, tapasztalt és nagy szakértelmű oktatógárda segítségével sajátíthatod el mind az elméleti, mind a gyakorlati ismereteket? A Nyíregyházi Főiskola Biológia szakjában nem fogsz csalódni!

A biológia képzés célja, hogy olyan szakember legyél, aki tudja elemezni a biológia legfontosabb összefüggéseit, és nyitott az új biológiai ismeretek megszerzésére, valamint ismeri a legfontosabb kutatási módszereket. Képes leszel a biológiai feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére.

Az oktatásban a Nyíregyházi Főiskola Biológia Intézete és az Agrár és Molekuláris Kutató Intézete közösen vesz részt. 2008-ra teljesen új oktatási termek, hallgatói, és kutatói laborok bizosítják azt, hogy korszerű keretek között tanulhass. Így nemcsak regionális szinten, de országos szinten is egyedülálló lehetőséget teremt a biológia több területének színvonalas oktatásához.

A hat féléves alapképzésben három szakirány közül választhatsz. A hidrobiológus szakirányt választók hiánypótlók az érintett szakterületeken, hiszen jelenleg nincs ilyen jellegű képzés Magyarországon. A hidrobiológus képzettségű szakemberek a környezetvédelmi felügyelőségeken és a vízügyi igazgatóságokon, a nemzeti parkok igazgatóságainál, az állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálatnál, a vízmű vállalatok és egyéb környezetvédelmi és vízminőség-vizsgáló állami vagy magáncégek laboratóriumaiban, az önkormányzatoknál és a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknél hasznosíthatják szakképzettségüket. A bioanalitikus szakirányon végzett hallgatóknak lehetőségeik lesznek a mezőgazdasági, gyógyszeripari, a mikrobiológiai, a növény- és állatnemesítési és élelmiszeripari laboratóriumokban elhelyezkedni. A mikrobiológiai és molekuláris diagnosztikai ismereteiket hasznosíthatják a környezetvédelmi felügyelőségeken, az állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálatnál, valamint magáncégek akkreditált diagnosztikai laboratóriumaiban. A tanári szakirányt választók átfogó természettudományos és ezen belül részletes biológiai, valamint pedagógiai ismereteket szerezhetnek, amelyek segítségével sikeresen kapcsolódhatnak be az iskolák és civil szervezetek környezet- és természetvédelmi nevelési tevékenységeibe.

Az elméleti képzés mellett gyakorlati tevékenységet is végezned kell, a diploma megszerzéséhez részt kell venned szakmai gyakorlatokon, terepgyakorlatokon, intézet-, és üzemlátogatásokon.

A főiskola megbecsüli a tehetséges hallgatóit, a demonstrátori ösztöndíjak segítségével a hallgatók bekapcsolódnak az intézetben folyó tudományos team-munkákba, asszisztálnak, és részt vesznek az alapképzés gyakorlati kurzusainak oktatásában, valamint a legügyesebbek szerepelhetnek a tudományos diákköri konferencián.

Az alapképzés megfelelő ismeretet nyújt ahhoz, hogy a Nyíregyházi Főiskolán, vagy más felsőoktatási intézmények mesterképzésében folytasd a tanulmányaidat.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom