Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 180 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 180 000 Ft

Az anglisztika szak olyan bölcsészettudományi, azon belül is filológiai képzési terület, ahol az angol nyelv és az angol nyelvű országok, illetve népek kultúrájával ismertetnek meg.

A képzés során az órák egy része angol nyelven zajlik, tehát az alapszakra jelentkezőktől erős középfokú angol nyelvtudást várnak el. A szak azonban nemcsak a nyelv elméleti megismeréséről és a nyelvhasználat gyakorlásáról szól, azaz a célja nemcsak az, hogy a jelentkezők felsőfokú szinten tanuljanak meg angolul. A nyelvi órák mellett sokoldalú történeti, kulturális ismeretek is a hat féléves tanterv részét képezik.

A diploma megszerzése után így oktatási és kulturális területeken helyezkedhetsz el, de betölthetsz nyelvi közvetítői pozíciókat is. Alapszakos tudásodat felhasználhatod minden olyan pozícióban, amely kötődik az angol nyelvhez vagy az angolszász kultúrához. Emellett természetesen sokféle irányba képezheted magadat tovább, lehet belőled például szakképzett tolmács vagy tanár.

Ez utóbbira kiváló lehetőséget nyújt a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kara, amely 2013-ban jött létre a Bölcsészettudományi és a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar jogutódjaként, és amely így az anglisztika szaknak is otthont ad a szombathelyi campuson. Az itteni tanárképzés nagy hagyományokkal rendelkezik, és angoltanári mesterképzést is kínál, így a pálya iránt érdeklődőknek érdemes elvégezni az alapképzésen választható tanári modult.

A Kar nemcsak a leendő tanároknak ajánlott, hiszen kiváló oktatói, nemzetközi kapcsolatai, és a tehetséggondozásra fordított különleges figyelme garanciát jelentenek a minőségi oktatásra. Aki pedig a kutatómunka iránt érdeklődik, illetve szeretne egy jó közösség tagja lenni, a Békefi Antal vagy a Németh László szakkollégium munkájába is bekapcsolódhat.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom