Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 175 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 175 000 Ft

A Nyugat-magyarországi Egyetem biológia alapszakát indító két tanszék szervezettséget, az oktatók tanári és tudományos felkészültségét, és kiváló hallgatói együttműködést ígér. Te is szeretnél a csapat része lenni? Akkor mindenképp jelentkezz!

A képzés keretein belül megismerkedsz a természettudományos alapozó tárgyak számodra fontos megközelítéseivel (matematika, fizika, általános kémia, analitikai kémia, szerves kémia). Emellett a növénybiológia tárgyait (növényszervezettan, -rendszertan, -élettan) kiegészítik az állattani ismeretek (állatszervezettan, -rendszertan, -élettan, etológia) a szakmai törzsanyag részeként. Két szakirányt (akadémiai, tanári) is kínál számodra az NYME képzése, illetve a biotechnológia szakterületi képzést, mely célja a modern biotechnológiai eljárások és módszerek gyakorlati alkalmazásának elsajátíttatása, felkészítés a növényi és állati biotechnológus, biomérnök mesterszakokon történő továbbtanulásra Az akadémiai szakirány valamely kapcsolódó szaktudomány mesterképzésébe történő bekapcsolódásra készít fel: természetvédelmi mérnök, biomérnök. Itt a fő tárgyak közé tartoznak például a biokémia, molekuláris biológia, neurokémia, bioinformatika, fejlődésbiológia és etológia. A tanári szakirány előkészít a tanári mesterképzésben való részvételre.

S hogy meddig juthatsz a tudományág megismerésében a három év alatt? Képes leszel a biológia legfontosabb összefüggéseinek alkalmazására, a kutatás legalapvetőbb módszereinek az alkalmazására, laboratóriumi és terepi feladatok megoldására, számítógépes adatfeldolgozásra, önálló biológiai tudományos probléma felvetésére, egyszerűbb kísérleti megoldások tervezésére, kivitelezésére és értékelésére. Amint a képzési kínálatból kitűnik, az NYME bátorít téged abban, hogy folytasd a tanulmányaidat mesterszakon, de természetesen a munkába állás mellett is dönthetsz a diplomázás után. Ebben az esetben elsősorban a tudományos kutatást ellátó, vagy más kereskedelmi, vagy biotechnológiai termelési-fejlesztési munkakörökben számítanak rád.

 

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom