Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 7
Nappali önköltség (félév) 150 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 150 000 Ft

 

Otthon érzed magad a vállalati szférában? Ebben szeretnél később dolgozni, esetleg saját céget alapítanál? Jelentkezz gazdálkodási és menedzsment szakra!

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik olyan korszerű közgazdasági, vállalati gazdálkodási, szervezési és vezetési ismereteket szereznek, amivel alkalmasak lesznek a kis- és közepes vállalatokban, vagy nagyobb gazdasági szervezeteknél felmerülő középirányítói feladatok ellátására. A képzés a közgazdaság elméleti és módszertani alapjaira épít, elsősorban vállalatgazdasági, pénzügyi-számviteli, menedzsment, vezetési, informatikai, továbbá marketing ismereteket nyújt. Emellett a képzés rendkívül gyakorlatorientált.

A 6+1 féléves képzés alatt alapozó tárgyak mellett olyan szakspecifikus tantárgyakat tanulhatsz, mint például a vállalati gazdaságtan, a gazdasági informatika, a számvitel, a vezetési ismeretek, a vállalkozások menedzselése, a döntéselmélet és módszertan, a vállalati pénzügyek, az emberierőforrás-menedzsment, az üzleti etika, a vállalkozások stratégiai vezetése, a kontrolling, vagy az üzleti kommunikáció. Érdeklődésednek megfelelően négy szakirány – vállalati menedzsment, humánmenedzsment, EU projektmenedzsment, pénzügy - közül választhatsz. A diploma megszerzéséhez egy egy féléves, külső helyen teljesített szakmai gyakorlaton kell részt venned.

Az egyetem támogatja a tehetséges hallgatókat és ösztönzi őket a Tudományos Diákköri versenydolgozatok megírására, demonstrátori pályázatok beadására, valamint bevezette az úgynevezett tehetségbónuszt is, ami azt jelenti, hogy a diákok bizonyos szakmai (de a diploma megszerzéséhez nem kötelező) tantárgyakat térítésmentesen vehetnek fel. Van lehetőség külföldi ösztöndíjpályázatokra is, főleg az Erasmus program keretein belül, melynek konkrét célja az európai mobilitás növelése mind hallgatói, mind oktató oldalról. Emellett a szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódást rendszeres szakmai programok szervezésével segítik, ahol külsős, sokszor nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.

Az alapszakról teljes kreditbeszámítással több, a karon indított mesterképzési szakra jelentkezhetsz. Ilyen például a Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak, a Vállalkozásfejlesztés mesterszak, vagy a Vezetés és szervezés mesterszak. Ha nem szeretnél továbbtanulni, akkor is jó eséllyel pályázhatsz a kis- és közepes vállalkozások, nagyobb vállalatok, a multinacionális termelő, a kereskedelmi és szolgáltató vállalatok különböző középvezetői állásaira.

 

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom