Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 8
Nappali önköltség (félév) 250 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 250 000 Ft

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán a gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos alapképzés 2001-ben indult. A főiskolai kar vezetősége 2006 márciusában létrehozta a Gyógypedagógia Tanszéket, majd a 2007 januárjában a Neveléstudományi Intézetbe integrálta. A gyógypedagógiai hagyomány a szemlélet és attitűd átadásában jelenik meg. Ezek az értékek a tananyagon és a szakmai jártasságon túlmutatóan határozzák meg a gyógypedagógus-képzést.

Ahhoz, hogy bekerülj a képzésre, magyarból és biológiából vagy egy idegen nyelvből kell érettségizned és rendelkezned kell egy általános orvosi igazolással. A 8 féléves alapképzés alatt a szakirány választás a 3. félév elején történik. Két szakirány – logopédia, a tanulásban akadályozottak pedagógiája- közül választhatsz. Ha a logopédiát választod, akkor egy alkalmassági vizsgán kell részt venned. A logopédia szakirányon megtanulod, hogyan ismerd fel, vizsgáld és különítsd el az orofaciális, fonációs, beszéd- és nyelvi valamint a specifikus tanulási zavarokat. Képes leszel a zavarnak megfelelő logopédiai (nyelv- és beszédterápiás) ismeretterjesztő, prevenciós, nevelési-oktatási, fejlesztési, kezelési és terápiás feladatok megtervezésére és végrehajtására. A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon felkészülsz a tanulásban akadályozott, a tanulási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek és fiatalok speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, (gyógy)pedagógiai diagnózis készítésére, nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatok megtervezésére és ellátására.

A diplomád megszerzéséhez kötelező szakmai gyakorlaton kell részt venned, amit óvodákban, gyógypedagógiai általános iskolákban, integráló (normál) általános iskolákban és tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságoknál teljesíthetsz. A szakmai gyakorlat részét képezik a szakirányhoz kapcsolódó hallgatói hospitálások, az egyéni és kiscsoportos gyakorlatok, az önismereti, kommunikációs, fejlesztő tréningek, valamint a gyakorlatorientált stúdiumok keretében végzett gyakorlatok.

Az alapképzés befejezése után folytathatod a tanulást a mesterképzés keretein belül, de elhelyezkedhetsz gyógypedagógiai intézményekben, integráló óvodákban és iskolákban vagy a pedagógiai szakszolgáltatás intézményeiben.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom