Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 150 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 150 000 Ft

Szereted a kisgyerekeket és tudsz is bánni velük? Elég kedvet és elhivatottságot érzel az óvodás korú gyerkőcök nevelésére? Jelentkezz óvodapedagógus szakra!

A hat féléves képzés alatt először az alapozó ismereteket (társadalomtudományi ismeretek, pedagógia, pszichológia, informatika) sajátítod el. A szakmai törzsanyag három részből áll; szakmai elméleti modul (játék pedagógiája, anyanyelvi, irodalmi nevelés, matematikai nevelés, ének-zenei nevelés és módszertana,), speciális programok modul és választható programok.

Négyféle specializációt vehetsz fel a szakon: angol-, német nyelvű babysitter; angol-, német nyelv az óvodában; gyermek- és gyógytestnevelés illetve a képzőművészeti és kézműves specializációt. Ha a nemzetiségi specializációt választod, akkor a választható programjaid között szerepelnek a nemzetiségi ismeretek, a kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, a nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana és gyakorlata valamint a nemzetiségi nyelv. A diplomád megszerzéséhez természetesen szakmai gyakorlaton is részt kell venned, hiszen a gyerekekkel nem lehet csupán elméletben foglalkozni. A gyakorlati képzés olyan tevékenységeket biztosít, amelyek a tartalmilag és módszertanilag összetett, fokozatosan bővülő önállóságú, egymásra épülő óvodai feladatrendszer megvalósítására tesznek alkalmassá. A gyakorlati képzésbe beletartozik a hospitálás, a csoportos és egyéni óvodai gyakorlatok, önismereti, kommunikációs és játszóképesség-fejlesztő tréningek, a speciális programok gyakorlatai, valamint a pedagógiai és módszertani stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is. A külső szakmai gyakorlat hat hétig tart.

Miért épp Sopron? Jelenleg egyedül Sopronban, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán veheted fel az angol-német nyelv az óvodában specializációt. Ez azt jelenti, hogy lehetőséged van osztrák óvodában eltölteni az őszi, illetve a nyári gyakorlatot. A magyarországi munkaerőpiacon a képzésben részt vett végzősök iránt igen nagy a kereslet, a szülők az ő óvodai csoportjaikba adják szívesen a gyermekeket. A végzettséggel külföldön akár babysitterként is el lehet helyezkedni az átlagnál magasabb fizetéssel. Ha erre a specializációra szeretnél jelentkezni, azt már a sikeres felvételi után el kell döntened, mert a nyelvi alkalmassági vizsga a beiratkozás napján van szeptemberben délután, amely szóbeli és írásbeli részből áll. A középfokú C típusú vizsga nem feltétele a specializációba való bekerülésnek, azonban a nyelvvizsgával rendelkezőknek is részt kell venniük egy elbeszélgetésen. Az írásbeli rész egy feleletválasztós tesztből és magyarról idegen nyelvre fordítandó mondatokból, a szóbeli rész szabad beszélgetésből, szituációból és képleírásból áll. Ugyanezek a feltételek vonatkoznak az angol-német nyelvű babysitter specializációra.

A képzés végére olyan pedagógiai szakember leszel, aki alkalmas az óvodai nevelés feladatainak ellátására. Képes az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek biztosítására, el tudja látni az óvodapedagógusi nevelő tevékenységeket, felismeri a problémákat és meg is tudja oldani azokat. Együttműködik a családokkal, társintézményekkel, fenntartókkal, szakszolgálatokkal.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom