Adatok

Képzési formák: ANA, AEK
Képzési idő (félév) 7
Esti önköltség (félév) 75 000 Ft

A felekezeti szociális munkás alapszak tulajdonképpen a szociális munkás alapszak képzési követelményeit foglalja magába, de kifejezetten a zsidó közösségi intézményekben történő munkára készít fel, így a szakot elvégző hallgatók zsidó felekezeti szociális munkás képesítést szereznek. A hét féléves alapszak csak az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen kerül meghirdetésre.

A képzés során alapvetően a szociális munka ellátására, vagyis az egyének, csoportok, közösségek életének segítésére, problémáinak megoldására készítenek fel. A szak hallgatói olyan ismereteket sajátítanak el, amelyekkel a zsidó közösség intézményeiben szociális munkát és gondozást végezhetnek, különös tekintettel a holokausztot túlélő idős emberekről való gondoskodásra. Emellett a képzés szociális menedzseri feladatok ellátására is felkészít, azaz zsidó intézmények irányítására és szociális projektek tervezésére, levezénylésére.

A hallgatók szociológiai, pszichológiai, jogi, társadalomtörténeti alapismereteket, valamint judaisztikát és zsidó történelmet tanulnak. Az elméleti tárgyak mellett a gyakorlatban is megismerkednek a szociális intézményrendszerrel valamint a zsidó közösség szervezeteivel. Szakmai gyakorlatukat tereptanárok vezetésével a zsidó közösség intézményeiben végzik.

A diploma megszerzése után azok, akik szeretnének továbbtanulni, tanulmányaikat az egyetem zsidó művelődéstörténet mesterképzésén vagy más egyetemek szociális munka mesterképzési szakjain folytathatják.

A jelentkezés során felvételi vizsgát is kell tenni, amely írásbeli és szóbeli részből áll, és célja a megfelelő attitűd, valamint a szükséges előzetes ismeretek és általános műveltség felmérése. Ennek tartalmáról részletes tájékoztatást közvetlenül az intézménytől kérhetsz.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom