Pető András Főiskola

Pető András Főiskola

Hamarosan!

A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete a konduktív pedagógia
legrégebbi és legerősebb képviselője és nemzetközileg is elismert központja.
A gyakorlat centrikus főiskolai képzésben előtérbe kerül a képességfejlesztésen alapuló
tanulás. A nevelési filozófia lényege a pozitív életszemlélet és az emberi kapcsolatokon
alapuló kommunikáció. A képzések (kurzusok, továbbképzések, együttműködés más külföldi
felsőoktatási intézményekkel) az igényeknek megfelelően folyamatosan bővülnek, valamint
biztosítják az Európai Unió oktatási rendszerébe való illeszkedést.
A konduktorként végzett hallgatók szakirányuknak megfelelően vagy óvodáskorú (tágabban
értelmezve 2–8 éves korcsoport) vagy 1–4. osztályos mozgássérült gyerekek, gyerekcsoportok
nevelésével, fejlesztésével és gondozásával, oktatásával foglalkoznak. Szakterületük az
iskolai tanulási nehézségeket előidéző okok feltárása, kezelése. A mozgássérült iskolások, a
speciális hallás-, beszéd- és írásproblémával küzdő gyerekek kezelésére fejlesztési
programokat, alternatív kommunikációs technikákat dolgoznak ki. Ebben segít a rendkívül
gyakorlatorientált képzés, aminek a keretein belül a hallgatók az intézmény gyakorló
óvodájában és általános iskolájában alkalmazhatják a megszerzett elméleti tudásukat. Az
intézetben, aki kedvet érez hozzá, felsőfokú szakképzésként el tudja végezni az
ifjúságsegítő két éves szakot is.
A képzést nem csak hazánkban, hanem külföldön is messzemenően elismerik, és nagyon
szívesen látják a magyar konduktorokat


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Tartalom
Szerkezet