Természetvédelmi mérnöki

Pannon Egyetem

A szak értékelései >>
Agrár Pannon Egyetem

Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 7
Nappali önköltség (félév) 210 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 175 000 Ft

Szereted a természetet? Aggasztónak tartod természeti kincseink pusztítását? Olyan hivatást szeretnél, ahol tehetsz is ez ellen? Ez esetben a természetvédelmi mérnök munkája ideális számodra, hiszen ezek a szakemberek a természeti értékek védelmével és az ezekkel való felelős gazdálkodással foglalkoznak.

A természetvédelmi mérnök munkája során folyamatos kapcsolatban van az élővilággal, természeti értékeinkkel. Foglalkozik az ország erdőterületeinek és vízkészleteinek megóvásával, a vadon élő állat- és növényvilág megfigyelésével, vadgazdálkodással, állat- és növényvédelemmel, a természeti értékek feltárásával és védetté nyilvánításával, valamint tájvédelmi körzetek és természetvédelmi területek ellenőrzésével. Felismeri a felmerülő természetvédelmi problémákat, és az ökológiai tudatosság szemléletét közvetíti az államigazgatási szervek és a magánvállalatok felé. Képes felügyelni a természetvédelmi törvények, rendelkezések betartását és részt vesz a környezettudatos gondolkodás továbbadásában a következő generációk számára.

A Pannon Egyetem Georgikon Karának természetvédelmi mérnöki képzése hét félévből áll. A tanterv az általános természettudományos és mérnöki ismeretek mellett (állattani és növénytani, talajtani és éghajlattani, biogeográfiai és ökológiai alapismeretek, földrajzi, földtani ismeretek, műszaki és mérési alapismeretek, informatika) kifejezetten természetvédelmi szaktárgyakból épül fel (víztani és vízgazdálkodási alapismeretek, a vadászat és vadgazdálkodás alapjai, erdő- és mezőgazdálkodás, növényvédelem, gomba- és állatvédelem, élőhely-védelem, ökoturizmus stb.). Ezek mellett a hallgatók közigazgatási, jogi, közgazdaságtudományi és vezetési alapismereteket is szereznek.

A végzett mérnökök így elhelyezkedhetnek az államigazgatásban (nemzeti parkok igazgatóságai, önkormányzatok) vagy a magánszférában vállalatok természetvédelmi szakértőiként, hazai és nemzetközi természetvédelmi szervezetek alkalmazottaiként, állatkertek szakembereiként, erdei iskolák és más oktatási intézmények szakoktatóiként.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom