Adatok

Képzési formák: ONA, ONK, OLA, OLK
Képzési idő (félév) 10
Nappali önköltség (félév) 230 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 185 000 Ft

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem a tradicionális magyarországi jogászképző műhelyek közé tartozik. A jogi képzés középpontjában a jogi szaktárgyak állnak. De a tanterv ennél sokkal messzebbről indít: bevezetés szintjén minden olyan tudománnyal megismerkedhetsz, amelyek jelentős szerepet játszottak a jogtudomány születésénél, illetve napjainkban is szoros kölcsönhatásban állnak vele, mint például a filozófia vagy a közgazdaságtan. Fontos, hogy az elsajátított ismereteket akár idegen nyelvi környezetben is magabiztosan tudd alkalmazni, ennek érdekében az egyetem biztosítja a jogi szaknyelv tanulásának lehetőségét.

A PPKE specialitása, hogy katolikus kánonjogot és a világi etika mellett katolikus alapú etikai tárgyakat is tanít. A PPKE hangsúlyozottan nemzetközivé kívánja tenni a karon folyó képzést. Enne ékes bizonyítéka, hogy a karon évente több mint 60 külföldi diák tanul teljes- vagy részképzésben. A PPKE saját hallgatóit is bátorítja a külföldi tapasztalatok megszerzésében. A külföldi együttműködések közül kiemelendő az Erasmus program, amely évente több mint 120 diák nemzetközi mobilitását teszi lehetővé Európa számos országába. A PPKE tagja emellett az IRUN (International Research Universities Network) kutatóegyetemi együttműködésnek. Fontos megjegyezni, hogy a tagok között egyetlen magyarként szerepel.

A PPKE jogász képzésének sikere lemérhető hallgatói eredményes szereplésein hazai és nemzetközi jogesetmegoldó versenyeken. Az egyetem diplomás pályakövetése szerint a „pázmányos” jogászdiplomával könnyen és gyorsan el lehet helyezkedni, a végzettségnek megfelelő pozíciókban mind a versenyszférában, mind az államigazgatásban, de akár diplomáciai pályán is.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom