Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 7
Nappali önköltség (félév) 320 000 Ft

Mi is az a molekuláris bionika? A kutatás egy új területének és minőségének kibontakozásával találkozunk a XXI. század hajnalán. Ezt az Egyesült Államokban röviden NBIC-vel rövidítik, ami a nano-bio-info-cogno szinergia rövidítése. Ami a szolgáltatásokat és az új termékeket illeti, a fő célpontok a biológiai, az információs és az orvosi technológiák területei, ott vannak azonban az agrár- és állategészségügyi alkalmazások is. Négy diszciplína, a biológia, fizika, kémia, és az elektronika és információs technológia, az orvostudománnyal kiegészítve, illetve abba beépülve, új kapcsolatrendszert alakít ki. Éppen ezért itt két csúcstechnológiának a találkozásáról van szó: az információs technológiák és a biotechnológiák szinergiájáról.

Miért a Pázmány? Azért, mert itt az egyetem a tehetséges, kiválóan teljesítő fiatalságot célozza meg, akik vágynak arra, hogy a természettudományok, az élettudományok és a műszaki tudományok keresztpontján legyenek alkotó szakemberek akár nemzetközi együttműködésben, akár itthon, remélve, hogy egyikük-másikuk majd olyan cégeket is létrehoz idehaza, amelyek egy új iparág csirái lesznek.

Mi mindennel fogsz találkozni az iskolapadban? Az egyetemi éveid alatt alapozásként megismerkedhetsz majd a matematika, a fizikokémia, a kémia, a biológia izgalmaival. Ezen felül tanulni fogsz közgazdaságtant, vállalatgazdaságtant, menedzsment ismereteket, jogot, iparjogvédelmet és filozófiát is. A szakmai törzsanyag részeként pedig fejest ugorhatsz majd az elektronika, a számítástechnika, a biofizika, a molekuláris biológia és az idegtudomány izgalmas világaiba is.

De mi is a szak célja a PPKE-n? A 7 féléves molekuláris bionikus alapképzés célja biológiai, molekuláris fizikai-kémiai, elektronikai és számítástechnikai, valamint orvosi alapismereteket és kísérleti metodikákat elsajátító, ezeket a gyakorlati és elméleti munkában használni képes szakemberek képzése. Kiképzett szakemberként te is képes leszel ezeket az ismereteket alkalmazni a gyógyszeripar, orvosi biotechnológiai és orvosi- és bio-elektronikai ipar, nanotechnológiai ipar és rokon iparágak területén is. Szakemberként képes lesznek azon berendezések működtetésére, amelyek egyre jelentősebb szerepet kapnak az egészségügyi és ipari alkalmazásokban. Multidiszciplináris molekuláris kísérleti és metodikai ismereteid nélkülözhetetlenek lesznek e jövőt formáló iparágakban és szolgáltatásokban. Angol nyelvismereted, amely a második évtől az angol nyelvű tanításon alapul, lehetővé teszi számodra a nemzetközi vállalatokban és intézményekben való aktív munkát és az ezekkel való kooperációt. A képzésben résztvevőként egyben alapos kiképzést kaphatsz a mesterszakokban való továbbtanulásra és/vagy későbbi doktoranduszi munkádra is.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom