Adatok

Képzési formák: ANK, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 195 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 175 000 Ft

Mi a nemzetközi igazgatás alapszak célja a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen? A képzés célja, hogy 6 félév alatt olyan nemzetközi igazgatásszervező szakemberré válj, aki alkalmas a közigazgatási szervezetrendszerben, továbbá a nemzetközi nagyvállalatokon belüli nemzetközi vonatkozású döntések előkészítésére és végrehajtására. Ezen felül képes a közigazgatási szervek és az önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak szervezésére, európai uniós szervezetekben történő ügyintézésre, közigazgatásban igazgatási, szervezési feladatok ellátására, hatósági eljárások lefolytatására, középvezetői feladatok elvégzésére is.

Mi mindennel lehet a 6 félév alatt találkozni? A PPKE alapképzésén alapozó ismeretként társadalomtudományi alapismereteket (társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai ismeretek), jogtudományi ismereteket (jogi alapismeretek, közjogi és magánjogi ismeretek), valamint kiegészítő szakmai ismereteket (közgazdasági, szervezési és vezetési, számítástechnikai ismeretek) sajátíthatsz el. Az igazi mélyvíz, a szakmai törzsanyag igazgatástörténeti modulja alkotmány- és közigazgatás-történettel ismertet meg. Szintén a szakmai törzsanyag része a szakigazgatások rendszerének megismerése, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra, valamint a pénzügyi jogi és pénzügytani modul (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek, államháztartás-tani alapismeretek) és a közszolgálati és munkajogi modul. A szakma nemzetközi vonatkozású ismeretei olyan területeket érintenek, mint a nemzetközi közjog alapintézményei, a diplomácia elmélete és gyakorlata, a nemzetközi magánjog, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga vagy az európai uniós modul (az EU története, szervezete, EU- közjog és -politika, uniós kereskedelmi jog).

Merre tovább diplomáddal a zsebben? Az alapképzésen diplomát szerzők a közigazgatás mellett multinacionális nagyvállalatokon belül is alkalmasak igazgatási feladatok ellátására. Ezek általában olyan területekre keresik a végzetteket, mint például nemzetközi vonatkozású döntések előkészítése és végrehajtása, egy intézmény nemzetközi kapcsolatainak szervezése, európai uniós szervezetekben történő ügyintézés. A nemzetközi igazgatásszervezők a közigazgatáson belül rendszerint a közigazgatási szervek és az önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak szervezését végzik illetve egyéb igazgatási, szervezési feladatokat látnak el. Alkalmasak emellett hatósági eljárások lefolytatására, középvezetői feladatok elvégzésére is. A nemzetközi intézmények, nagyvállalatok szervezői, projektmenedzseri feladatok ellátására is foglalkoztatják a végzetteket.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom