Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 210 000 Ft

Elsősorban olyan diákoknak érdemes jelentkezniük a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi tanulmányok alapszakjára, akiket érdekel a nemzetközi viszonyok története és elmélete, akik kíváncsiak arra, hogy különböző kultúrákban élő emberek hogyan és miért gondolkodnak egymástól eltérő módon, hogy milyen mélyebb gazdasági és politikai összefüggések húzódnak meg a közelmúlt és a jelen külpolitikai eseményei mögött. Az egyetem olyan diákokat vár, akik a történelem és a társadalomtudományok iránt fogékonyak, de nem riadnak visszaaz idegen nyelvek tanulásától sem.

Miről szól a képzés a PPKE-n? Az egyetem célja, hogy 6 félév alatt te is olyan művelt, a nemzetközi politikai, gazdasági és kulturális viszonyokat ismerő szakemberré válhass, aki a keresztény értékek elfogadása mellett nyitott más kultúrák felé is. Az alapszak célja egyfelől az, hogy biztosítsa a továbbtanulás lehetőségét a mesterképzés irányába, másfelől pedig, hogy olyan elméleti és gyakorlati tartalmakat jelenítsen meg, melyek lehetővé teszik az oklevél önálló felhasználását is mind a gazdasági, mind az adminisztratív szférában.

Mi mindent tanulhatsz meg a PPKE-n töltött éveid alatt? Az alapszakot elvégző hallgatóként az általános műveltség, a társadalomtudományi elméleti alapok és a magas szintű idegennyelvtudás mellett a külügyek, a külkapcsolatok valamennyi területét megismered. Széleskörű történeti ismeretekre teszel szert a nemzetközi jog, a nemzetközi gazdaságtan és a nemzetközi politikaelmélet kérdésköreiben. Jártasságot szerezhetsz az euro-atlanti integráció különböző területein, tájékozott lehetsz az Európán kívüli régiók sajátosságaiban, a nemzetközi szervezetek világában is.

A szak jellegéből adódóan igen összetett tantárgyi struktúrával rendelkezik. Ennek két oka van: az egyik, hogy a PPKE kifejezett célja a széleskörű érdeklődés felkeltése és a széles látókörre való oktatás, a másik pedig, hogy a nemzetközi kapcsolatokat nem lehet mélyebb jogi, közgazdasági, politológiai, szociológiai ismeretek nélkül megközelíteni.

Ehhez nélkülözhetetlen az idegen nyelvek oktatása, mely kiemelt óraszámban tartalmaz általános nyelvi, valamint szaknyelvi képzést is. A képzés során kiemelt hangsúlyt kap az EU sokoldalú megközelítése, mely kifejezetten az integráció keretein belül történő munkavégzés lehetőségeit igyekszik biztosítani. Emellett a PPKE-n egy 4 hetes szakmai gyakorlat alatt élesben is kipróbálhatod tudásodat.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom